Anbefalinger

På baggrund af markedskontroller på EN 1090 Bygningsstål har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger:

Producenter, importører og distributører skal være særligt opmærksomme på følgende: 

  • Hjemmesiden www.kenddinbyggevare.dk
  • Alle ydeevnerne i Anneks ZA.1 skal angives på ydeevnedeklarationen og CE-mærket.
  • Såfremt der er ydeevner, som ikke er fastlagt, angives NPD (No Performance Determined) på ydeevnedeklarationen. Ydeevner angivet NPD kan udelades på CE-mærket.
  • Der skal være overensstemmelse mellem ydeevnedeklarationen og CE-mærket (ydeevner, som er NPD i ydeevnedeklarationen, kan dog udelades på CE-mærket).
  • Ydeevnedeklarationen erstatter ikke CE-mærket. Byggevaren skal være CE-mærket.
  • Forordningen angiver de formelle krav til dokumenter og mærkning. Disse krav skal være opfyldt.
  • Distributørernes og importørernes forpligtelser fremgår af byggevareforordningens artikel 13 og 14. Distributøren og importøren skal sikre, at byggevaren lever op til kravene, inden de gør en byggevare tilgængelig på markedet. Det betyder blandt andet, at de skal sikre, at byggevaren er forsynet med ydeevnedeklaration og CE-mærke.
  • Oplysninger, som ikke følger af forordningen og standarden, men som er relevant for kunden, kan angives i andre dokumenter. De skal ikke angives på CE-mærket eller ydeevnedeklarationen.
  • EN 1090 information: byggevareinfo.dk/en1090-tema/0/23


Senest opdateret 14-01-2020

edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.