Præcisering af reglerne om CE-mærkning

Forskellige certificeringsorganer og myndigheder tolker reglerne om CE-mærkning forskelligt. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne taget initiativ til netværk, som arbejder på at ensarte regler og opfattelsen heraf. Læs mere her.

(Klik for at folde ud)

Ifølge den byggevareforordning, der trådte i kraft 1. juli 2013, skal alle byggevarer CE-mærkes fysisk - enten på produkt, mærkeseddel, emballage eller lignende. Samtidigt skal produktets bæredygtighed deklareres.

I 2014 trådte ligeledes loven om at stål- og aluminiumskomponenter, den såkaldte EN 1090, i kræft. Forskellen er at for at lave bærende konstruktioner skal virksomheden være certificeret.

Dansk Standard har følgende definition på, hvad der er omfattet af byggevareforordningen: delen skal være markedsført og skal indgå som bærende element i et bygværk.

Det betyder altså, at:

  • Rørbærere og andre beslag, der bl.a. bærer maskiner, ikke er omfattet.
  • Stål til maskinfundamenter ikke er omfattet - de hører ind under maskindirektivet.
  • Hvis maskinfundamentet er en del af bygningens fundament, kan der dog være nogle afgrænsningsproblemer.

Mange komponenter, der fremstilles af stål eller aluminium, kan/skal i dag designes efter Eurocodes, og det betyder for de flestes vedkommende, at der stilles krav om udførelse efter udførelsesstandarden EN 1090-2+A1:2011 eller 1090-3:2008 for aluminiums vedkommende.


Senest opdateret 29-06-2020

edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.