Teknisk dossier

Det tekniske dossier er fabrikantens dokumentation af maskinen.

Det tekniske dossier skal indeholde:

 • Samlet beskrivelse af maskinen
 • Attester fx verifikation af tredje part, svejsecertifikater   
 • Tegninger af maskinen
 • Beregninger, fx brudstyrke på bærende dele
 • Risikovurderingen inklusiv 
  • Liste med de væsentlige sikkerheds og sundhedskrav 
  • Beskrivelse af valgte beskyttelsesforanstaltninger
  • Beskrivelse af rest risici 
 • El-diagrammer
 • Brugsanvisningen
 • Rapport over afprøvninger
 • Kopi af EF-overensstemmelseserklæring 

Det tekniske dossier skal være til rådighed for relevante myndigheder i mindst 10 år og skal udleveres til relevant offentlig myndighed på forlangende. I Danmark er myndigheden Arbejdstilsynet eller Sikkerhedsstyrelsen. 

Fabrikanten får typisk en frist til at samle det tekniske dossier. Normalt skal det tekniske dossier ikke udleveres til kunden, medmindre der er kontraktuelle forhold som modsiger dette.  Senest opdateret 15-04-2020

industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.