Forebyggende risikovurdering

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet to sammenhængende dokumenter til at risikovurdere arbejdssteder. Medlemmer kan frit kan anvende dem som et led i en progressiv APV-proces.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet to sammenhængende dokumenter til at risikovurdere arbejdssteder. Medlemmer kan frit kan anvende dem som et led i en progressiv APV-proces.

Dokumenterne er lavet til direkte udfyldelse på skærmen. Målet er at dokumenterne efterfølgende udskrives og udleveres til relevante personer på arbejdsstedet, samtidig med at de gemmes elektronisk i relation til det enkelte arbejdssted og arbejdssituationen.

Ovenstående giver mulighed for at genanvende dokumenterne, ved fx samme arbejdssituation på et anden arbejdssted - dokumenterne kan rettes uden at du skal starte helt forfra hver gang.

Som støtte til risikovurderingen er Arbejdstilsynets tjekliste og handlingsplan ligeledes gjort mulig at udfylde elektronisk. Emner eller områder på AT-tjeklisten, der ikke er relevant for arbejdsstedet, kan udelades. Hvis man gør det, anbefaler vi at du også beskriver, i den tilhørende risikovurdering, hvorfor emner eller områder er udeladt.

Det vigtigt at påpege, at du skal gennemgå alle punkter på tjeklisten, selvom du undlader at udfylde dem du ikke finder relevante. Husk, at det altid er arbejdsgiver, der er ansvarlig for at alle forhold er tænkt ind i de respektive vurderinger af sikkerhed og øvrig HSEQ.

Arbejdsmiljø ved svejsning

Herunder finder du to dokumenter, der begge indeholder uddrag af svejsevejledningerne "Arbejdsmiljø ved svejsning" ved henholdsvis TIG- og elektrodesvejsning. 

Vi har valgt at samle hjemmel og løsninger på ét kort dokument, så det er let at overskue og bruge i hverdagen. Formålet er at de, sammen med en APV udarbejdet for det enkelte arbejdssted (se ovenfor), kan hjælpe dig med at finde den rette løsning på det konkrete arbejdssted. Dokumenterne indeholder også Arbejdstilsynets sammenfatninger af praksis ved svejsning indsat samt relevante emner fra gældende AT-vejledning.

Uddrag af "Arbejdsmiljø ved svejsning – gode løsninger" (TIG)  
Uddrag af "Arbejdsmiljø ved svejsning – gode løsninger" (Elektrode)


Senest opdateret 28-08-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.