Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Ifølge kvalitetsstyringsstandard - serien DS/EN ISO 3834, skal virksomheden anvende disse i den udstrækning, som kontraktlige forhold eller krav fra myndighederne kræver det.

Serien omfatter blandt andet de krav til svejsning, som i det generelle kvalitetsstyringssystem DS/EN ISO 9001 bliver benævnt "specielle processer". Af samme grund vil 3834 serien være et udmærket supplement til ISO 9001, når virksomheden beskæftiger sig med smeltesvejsning.

Det betyder, at 3834 serien ikke tager hånd om mange af de andre forhold omkring kvalitetsstyring, som der er en forudsætning for, at systemet fungerer tilfredsstillende. Producenten bør derfor overveje at indføre de nødvendige af nedenstående:

 1. Styring af dokumenter og registreringer 
 2. Ledelsens ansvar 
 3. Tilvejebringelse af ressourcer 
 4. Driftspersonalets kompetence, bevidsthed og træning 
 5. Planlægning af produktionsfrembringelse 
 6. Fastlæggelse af krav knyttet til produktet
 7. Gennemgang af krav knyttet til produktet 
 8. Indkøb 
 9. Validering af processer 
 10. Kundens ejendom 
 11. Intern audit 
 12. Overvågning og måling af produkter 

For at se indholdet af kravene skal du erhverve nyeste version af ISO 9001 standarden. Det kan du få gennem Dansk Standard på ds.dk


Senest opdateret 14-01-2020

edward-lorentzen-tekniq-arbejdsgiverne

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

elo@tekniq.dk 

7742 4270

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.