Fra industri 3.0 til 4.0

Siden 2011 har mange virksomheder arbejdet på at implementere industri 4.0 i deres produktionsudstyr.

Hvor industri 3.0 fokuserede på automatisering af maskiner og processer, er industri 4.0 især kendetegnet ved integrationen mellem den digitale verden og den fysiske produktion. Maskiner, processer, produktionsudstyr m.m. bliver simpelthen koblet på internettet.  

Med videreudviklingen af automatiseringslandskabet frem mod industri 4.0 møder virksomhederne nye udfordringer inden for sikkerhed. Automatiseringsverdenen smelter sammen med IT-verdenen.  

Sikkerhed er derfor vigtige forudsætninger for, at industri 4.0-anlæg kan fungere. I Danmark kan vi ikke rigtigt nuancere begrebet sikkerhed på samme måde som på engelsk, hvor begrebet Safety relaterer sig til industri 3.0-anlæg, og begrebet Security relaterer sig til industri 4.0-anlæg. Til forskel fra traditionelle produktionsanlæg har industri 4.0-anlæg som nævnt interfaces til deres omgivelser. 

Safety kræver, at restrisici, der udgår fra en maskine eller et anlæg, ikke overstiger fastlagte og acceptable værdier. Det er i denne sammenhæng, at maskindirektivets krav om risikovurdering i forhold til anlæggets omgivelser kommer i spil (f.eks. miljø skader) samt risici inde i og omkring anlægget (f.eks. for de personer der betjener og servicerer anlægget). 

Security derimod, vedrører beskyttelse af en maskine eller et anlæg mod uvedkommende adgang udefra samt beskyttelse af følsomme data mod forfalskning, mistede data og uvedkommende adgang til de indbyrdes forhold. Dette omfatter eksplicitte hackerangreb og utilsigtede Security-hændelser.  

Med indførelsen af industri 4.0 og digitaliseringen kan vi altså tilføje endnu en farekilde til risikovurderingen, som maskinbyggere og producenter skal tage med i deres overvejelser, når de fremstiller maskiner og produktionsudstyr til industrien – nemlig hackerangreb.


Senest opdateret 01-05-2020

egon-hansen-tekniq-arbejdsgiverne

Egon Hansen

Konsulent

eha@tekniq.dk 

7742 4202

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.