Maskindirektivet

Af maskindirektivet 2006/42/EF fremgår det, at alle der fremstiller maskiner skal sørge for, at der bliver foretaget en risikovurdering med henblik på at fastlægge sikkerhedskravene, der knytter sig til den pågældende maskine.

Det fremgår også af maskindirektivet, at anvendelsen af maskinen skal være sikret mod utilsigtede hændelser, der med rimelighed kan forudses, og maskinens styresystem skal være konstrueret og fremstillet, så der ikke kan opstå farlige situationer. 

I praksis betyder det, at maskiner der har interface til deres omgivelser skal sikres mod hackerangreb og utilsigtede IT-hændelser, da det er en trussel mod maskinens styresystem, der med rimelighed kan forudses.  

Maskindirektivet er i disse år under forandring til at blive en forordning. Når den nye forordning foreligger, vil den indeholde mere specifikke krav til IT-sikkerhed i forbindelse med konstruktion og anvendelse af maskiner.  


Senest opdateret 01-05-2020

egon-hansen-tekniq-arbejdsgiverne

Egon Hansen

Konsulent

eha@tekniq.dk 

7742 4202

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.