Standarder og tekniske rapporter

Safety: 

Moderstandarden for risikovurdering og risikonedsættelse hedder DS/EN ISO 12100 og beskriver de generelle principper for konstruktion af maskiner. Den praktiske anvendelse af et antal metoder for hver af risikovurderingens stadier er beskrevet i en teknisk rapport som hedder DS/ISO/TR 14121-2. Standarden stiller også krav om at farekilder, farlige situationer eller farlige hændelser, der med rimelighed kan forudses, og som ikke er forbundet med opgaver ved maskinen, skal identificeres. Og som nævnt tidligere så er hackerangreb en farekilde, der er nem at definere på nutidens maskiner med tilslutning til nettet.  

Link til DS/EN ISO 12100

Link til DS/ISO/TR 14121-2


Security: 

Den tekniske rapport DS/ISO/TR 22100-4 redegør for sammenhængen mellem DS/EN ISO 12100 og cybersikkerhedsforhold som maskinproducenter skal forholde sig til i forbindelse med fremstilling af maskiner. Den handler primært om IT trusler, som kan have indflydelse på maskinens sikkerhed. 

Link til DS/ISO/TR 22100-4

Standarden DS/EN ISO 20607 om principper for udarbejdelse af brugsanvisninger blev harmoniseret under Maskindirektivet med virkning fra 1.april 2020. Standardens pkt. 4.11 stiller krav til, at brugsanvisningen skal indeholde information om it-sikkerhedssvagheder – og henviser i den forbindelse til DS/ISO/TR 22100-4 

Link til DS/EN ISO 20607

Den tekniske rapport DS/IEC/TR 63074 handler om cybersikkerhedsaspekter ved functional safety i sikkerhedsrelaterede styresystemer. Rapporten er en guide til praktisk anvendelse af alle standarderne i IEC 62443 serien, som omhandler industrielle netværk og system sikkerhed.     

Link til DS/IEC/TR 63074

Link til IEC 62443 serien
Senest opdateret 05-05-2020

egon-hansen-tekniq-arbejdsgiverne

Egon Hansen

Konsulent

eha@tekniq.dk 

7742 4202

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.