EMC

EMC er en forkortelse af det engelske udtryk Electro Magnetic Compatibility, altså evnen til at kunne virke i et miljø hvor elektrisk støj kan forekomme.

Lovgivningen på området har rod i EU direktiv 2014/30/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet. 

I Europa skal elektrisk udstyr være begrænset i, hvor meget EMC det udsender og være beskyttet mod indstråling af EMC. I USA skal udstyr være beskyttet mod indstråling, men der er til gengæld ingen krav til, hvor meget det må støje. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, hvis man leverer maskiner/udstyr til USA.

Elektrisk støj kan give anledning til fejl på maskiner. Fejlene kan være alt fra unøjagtige målinger til svigt i styresystemet. 

Ved fejlfinding, når der er mistanke, om at fejlen skyldes EMC, er her nogle typiske steder at begynde sin fejlfinding: 

 • Fejlmontage i tavler og på udstyr:
  • Forkert afsluttede kabler, især skærm
  • Manglende jordforbindelse til tavlen
 • Komponenter:
  • Ikke CE-mærkede komponenter der støjer mere end tilladt
  • Ikke egnet til formålet eller det EMC miljø hvor de sidder 
 • Føringsveje:
  • Kabelbakker mangler jording
  • Kabler er blandet fx signalkabler og effektkabler 
  • Dette er kun eksempler, men det er altid godt at starte med at kigge på jording og potentialudligning. Kan vi lede EMC-støjen til jord er mange problemer løst.  Senest opdateret 29-06-2020

Læs mere

industrikonsulent-jens-jacob-haugaard

Jens Jacob Haugaard

Industrikonsulent

jjh@tekniq.dk

7741 1580

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.