troels-blicher-danielsen-administrerende-direktoer

Troels Blicher Danielsen

Administrerende direktør

tekniq-arbejdsgiverne-linkedintekniq-arbejdsgiverne-twitter

7742 4232

tbd@tekniq.dk

Maria Schougaard Berntsen

Cheføkonom

msb@tekniq.dk

7741 1574

Vækstudspil 2021:

Som Danmarks digitale og grønne arbejdsgiverorganisation foreslår TEKNIQ Arbejdsgiverne, at regeringen og Folketinget iværksætter initiativer, der ikke bare lapper hullerne efter et år i coronaens tegn, men som også lægger et nyt spor, som tager os endnu længere.

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne har vi 10 konkrete vækstbud på, hvordan vi både skaber vækst, velfærd og fortsat effektiv grøn omstilling. Vores vækstudspil tager afsæt i den virkelighed, danske virksomheder er en del af hver dag. Men vores forslag har ikke bare betydning for vores egen branche. De gavner hele Danmark.

Vækstudspil 2021 forside

Grønne initiativer og vækstinitiativer er gode hver for sig, men sammen er de endnu bedre. Vores forslag løfter den grønne omstilling, giver bedre mulighed for unge og skaber nye jobs. Det er en samspilseffekt, vi er glade for i TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

Samlet set vil vores bud på nye vækstinitiativer øge arbejdsudbuddet med 5180, beskæftigelsen med 14.500 og BNP med 7,25 mia. kr. frem imod 2030. Initiativerne bidrager samtidigt til betydelige CO2-reduktioner og energioptimeringer. Vækstudspillet har til formål at gøre fremtiden mere grøn og digital og den samfundsøkonomiske kage større, men på kortere sigt resulterer udspillet i et mindreprovenu for statskassen, som finansieres af det økonomiske råderum.

Hent rapporten her »

TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår:Uddan grønt og digitalt
Der skal fart på at få udviklet de rammer, der kan sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud af kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derfor skal der gives højere tilskud til refusion og deltagergebyr til uddannelser og kurser med et grønt fokus, og omstillingsfonden, der støtter faglærte og ufaglærte med midler til efteruddannelse, bør gøres permanent, målrettes og finansieres af staten.

Øg bevægeligheden for kvalificeret arbejdskraft
Det er nødvendigt at øge arbejdsudbuddet, så der altid er kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne. Derfor bør regeringen sidestille arbejdstagere fra EU’s officielle kandidatlande med arbejdstagere fra de gamle EU-lande, så arbejdsudbuddet øges i Danmark.

Hæv topskattegrænsen
Danske lønmodtagere er det vigtigste råstof på det danske arbejdsmarked. Men i dag får vi ikke udløst det fulde potentiale hos den kompetente arbejdsstyrke, vi har i Danmark. Derfor bør topskattegrænsen øges fra 544.800 kr. til 626.000 kr.

Invester i den grønne fremtid
Mange lande afsætter langt flere midler og arbejder mere strategisk med at udrulle nye teknologier, end Danmark gør. Derfor skal det være lettere for virksomhederne at investere i at automatisere og digitalisere for at få en grønnere produktion. Det opnås ved at gøre det muligt at straksafskrive grønne driftsmidler.

Skab vækst via grøn infrastruktur
Det skal være nemmere og billigere for danske virksomheder at udskifte deres flåde af servicebiler til mere grønne alternativer. Derfor skal erhvervslivets varebiler, der kører på el, være afgiftsfrie.

Slip data fri
For at sikre produktivitetsvækst og høj konkurrenceevne i forhold til udlandet er det helt centralt, at den digitale acceleration tager fart. Derfor skal alle data slippes fri nu, og bygningsejerne – og deres installatører – skal have adgang til alle målerdata i realtid. Samtidig skal der laves en plan for frigivelse af alle offentlige data inden 2025.
Gør erhvervslivets hverdag lettere
Dansk erhvervsliv bruger hvert år milliarder på at efterleve og indberette indviklede og komplekse regler og krav. Det svækker både produktivitet og vækst. Derfor skal regeringen støtte implementeringen af automatisk erhvervsrapportering og forpligte sig til at reducere virksomhedernes administrative og erhvervsøkonomiske byrder.

Sænk selskabsskatten
Selskabsskatten er en af de mest væksthæmmende beskatningsformer. Derfor bør selskabsskatten sænkes, i første omgang med to procentpoint fra 22 % til 20 %.

Bliv en del af den fælles klimakamp
Det offentlige er Danmarks største bygherre. Men grønne hensyn fravælges ofte, når det offentlige renoverer eller bygger nyt. Derfor skal der indføres krav til intelligent styring af energiforbruget og krav til at installere berøringsfrie installationer i offentligt byggeri.

Sæt turbo på den grønne varme
Energirenovering af bygninger og en udbredelse af individuelle varmepumper er blandt de mest hensigtsmæssige omstillingselementer. Derfor bør alle oliefyr skrottes inden 2025, mens 200.000 gasfyr udskiftes inden 2030. Samtidigt bør bygningspuljen fokusere på de tiltag, der giver de største CO2 reduktioner.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.