Kompetence- og uddannelsesfonde

Overenskomsterne fortsætter uændrede frem til overenskomstfornyelsen 1. marts 2020, hvor de alle er til forhandling.

Der lægges i den forbindelse op til sammenlægning af de 2 elektrikeroverenskomster og TL-overenskomsterne, ligesom der efter 1. marts 2020 åbnes for muligheden for, at vvs-virksomheder, som er omfattet af Industrioverenskomsten, efter en tilpasningsforhandling kan overflyttes til VVS-overenskomsten. 

Den uændrede overenskomstdækning betyder bl.a., at man kun har adgang til at søge støtte til efteruddannelse i den kompetencefond, som er tilknyttet den gældende overenskomst (det bemærkes i den forbindelse, at TEKNIQ Arbejdsgiverne VVS-overenskomsten ikke har en kompetencefond). Man skal med andre ord selv have bidraget til fonden, for at man kan få støtte fra den. 

Reglerne om udbetaling fra fondene er ligeledes uændrede, så tidligere medlemmer af Arbejdsgiverne skal fortsat rette henvendelse til AL Efteruddannelse, mens tidligere medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne skal kontakte El- og VVS-Branchens Uddannelsessekretariat, EVU.

Ligeledes bidrages der som hidtil til de respektive Uddannelsesfonde, som er tilknyttet overenskomsterne.

Kompetencefonde under tidligere TEKNIQ overenskomst

TEKNIQ har i samarbejde med vores overenskomstpartnere tre kompetencefonde, hvor virksomheder og medarbejderne kan søge om tilskud til efteruddannelse.

Læs mere
Kompetencefonde under tidligere Arbejdsgiverne overenskomst

Arbejdsgiverne og de tre faglige organisationer: Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F sikrer i fællesskab de økonomiske rammer for at afholde og udvikle kurser for virksomheder og deres medarbejdere.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.