AL Kompetencefond for Industri og Vvs

TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F's kompetencefond yder tilskud til medarbejdernes selvvalgte og aftalte efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under Industri- og Vvs-overensomsten. Herudover er der en række tilskudsmuligheder til ejer, medarbejdere med ledelsesansvar og organiserede medarbejdere.

Nedenfor kan du læse om tilskudsmuligheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F's kompetencefond.

Du kan også få det fulde overblik over tilskudsmulighederne i folderen her »

Selvvalgt uddannelse

Når en medarbejder selv planlægger efter- eller videreuddannelse kaldes det selvvalgt uddannelse.

Medarbejdere med minimum 6 måneders anciennitet, omfattet af Industri- og Vvs-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet og 3F, har mulighed for at søge om tilskud til selvvalgt uddannelse .

Der kan vælges mellem en lang række AMU-kurser, akademiuddannelser, private kurser mm. Positivlisten ligger her

Ansøgning foregår på minefteruddannelse.dk. Både medarbejder og virksomhed kan oprette ansøgninger – begge parter indgår i godkendelsesproceduren.

Såfremt du har spørgsmål kan du kontakte AL Efteruddannelse på 2287 2126. 

Læs mere om forudsætninger og muligheder ved selvvalgt uddannelse 

Aftalt uddannelse

Når virksomhed og medarbejder i fællesskab planlægger uddannelse for medarbejderen, kaldes det aftalt uddannelse.

Medarbejdere med minimum 12 måneders anciennitet og optjent ret til minimum 4 ugers selvvalgt uddannelse har mulighed for at indgå aftale med virksomheden om aftalt uddannelse. På aftalt uddannelse kan der vælges almen og forberedende voksenuddannelse, erhvervsuddannelser, for-kurser til akademi- og diplomuddannelser, akademi- og diplomuddannelser, samt AMU forløb, der kan føre frem til et supplerende uddannelsesbevis.

Læs mere om forudsætninger og muligheder ved aftalt uddannelse  

Fælles kurser for ledere/ ejere og medarbejdere

ALEU yder tilskud hvis ejer/leder og medarbejder sammen har været på kursus. 

I kan vælge mellem 17 højaktuelle kurser, hvor teknologisk udvikling og grøn omstilling er omdrejningspunkterne. På positivlisten er der både private kurser og AMU kurser. Kurserne er udvalgt, så der både er kurser til metalindustrien og VVS-branchen. 

ALEU dækker deltagergebyret, samt tilskud til løn og transport

Læs mere om kursusprogrammet her

Interne virksomhedskurser

Et internt virksomhedskursus er et kursus, der holdes på din virksomhed. Du kan eventuelt slå dig sammen med en anden TEKNIQ Arbejdsgiverne virksomhed.

Ejere af og medarbejdere med ledelsesansvar på TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder og medarbejdere omfattet af Industri- og Vvs-overenskomsten, der er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund eller HK Privat kan få tilskud til deltagelse i kurset.

Læs mere om de interne virksomhedskurser

Tilskud til re-certificering

TEKNIQ Arbejdsgiverne medlemsvirksomheder kan få tilskud, når en medarbejder omfattet af Industri- og VVS-overenskomsten, der er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F eller Dansk El-Forbund, har været på et AMU re-certificeringskursus inden for stål og plastsvejsning, Fjernvarme, EU-efteruddannelse af godschauffører opgraderingskursus til mobile kraner.

Læs mere om tilskudsmulighederne her

Tilskud til medarbejdere med højere uddannelse end faglært

AMU-systemet og VEU godtgørelsen er tænkt til ufaglærte medarbejdere eller medarbejdere med en erhvervsuddannelse. Personer der ikke er i målgruppen betaler en højere pris for kurserne, og har ikke mulighed for at søge VEU godtgørelse. Derfor har ALEU valgt at yde tilskud når ejere af og medarbejdere med ledelsesansvar på TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder og medarbejdere omfattet af Industri- og Vvs-overenskomsten, der er medlem af Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, 3F, Dansk El-Forbund, har været på en række AMU kursus. Se hvilke kurser der er tilskud til:

Læs mere om tilskudsordningen her
Senest opdateret 22-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.