El-Branchens Kompetencefond

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbunds kompetencefond yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under elektrikeroverenskomsten.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse.

Virksomhedsansøgt uddannelse - hvilke medarbejdere er omfattet?

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller af funktionæroverenskomsten.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden - Læs mere her.

Hvilke kurser kan virksomheden søge om tilskud til?

 • Deltagelse i elbranchens AMU-kurser (undtagen LAUS-kurser) samt en række andre brancherelevante AMU-kurser. Se positivlisten her.
 • Fonden yder 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse. Der er ingen begrænsninger i antal kursusdage, der kan søges tilskud til.
 • Deltagelse i moduler på en række akademiuddannelser, som er brancherelevante:
  - AU i elinstallation (mulighed for fuld autorisation)
  - AU i energiteknologi
  - AU i automation og drift
  - AU i informationsteknologi
 • Deltagelse i 4 valgmoduler, der udbydes som særskilte kurser/moduler:
  - Salg og kundeforståelse
  - Projektledelse og teknisk entreprisestyring
  - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen
  - Virksomhedsdrift i installationsbranchen
 • Valgmoduler rettet mod Bygningsautomatik:
  - Bygningsautomation systemkendskab:
  - Bygningsautomatik koordination
  - Bygningsautomatik funktionsafprøvning
  - Indeklima i større bygninger
  - Dynamisk lys
  - Større komfortanlæg med køl

Fonden giver til akademiuddannelser 100 % tilskud til kursusgebyr fratrukket eventuelt tilskud fra Omstillingsfonden. Medarbejderen skal søge SVU-godtgørelse, der modregnes i lønrefusion fra fonden. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder, uanset om det er selvvalgt eller virksomhedsansøgt.

Som noget nyt kan virksomheden, i samarbejde med medarbejderen, søge om tilskud til aftalt akademiuddannelse.

Virksomheder og medarbejdere kan således i fællesskab søge om enkeltmoduler og på 3-4 år gennemføre en akademiuddannelse i fx au-elinstallation.

Fonden yder tilskud til 100 % af kursusgebyret, eventuelt fratrukket tilskud fra Omstillingsfonden, og til 85 % af bruttotimelønnen modregnet eventuel SVU.

Der kan maksimalt søges om 2 moduler og maksimalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder, uanset om det er selvvalgt, virksomhedsansøgt eller aftalt akademi.

Selvvalgt efteruddannelse

Fonden kan yde tilskud til medarbejderens selvvalgte efteruddannelse, hvis medarbejderen:

 • Har minimum 9 måneders anciennitet i det aktuelle ansættelsesforhold. 
 • Er omfattet af overenskomsten mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne eller af tiltrædelsesoverenskomsten med Dansk El-Forbund.
 • Ikke er i en opsagt stilling.
Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år, dog kan den enkelte opspare sin uforbrugte ret til kursusdage fra de to forudgående kalenderår.

Fonden yder et tilskud til deltagelse i AMU-kurser på 85 % af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges VEU-refusion og evt. refusion modregnes i tilskuddet fra fonden. 

Fonden yder et tilskud til deltagelse i akademimoduler på 85 % af bruttolønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kr. pr. dag. Det er en forudsætning, at der søges SVU og tilskud fra Omstillingsfonden, som i givet fald modregnes i tilskuddet fra fonden. Der kan maksimalt søges tilskud til 2 akademimoduler og maximalt 20 ECTS-point om året pr. medarbejder – uanset om det er selvvalgt eller aftalt virksomhedsansøgt.

Virksomheden skal søge om tilskud til:

 • Deltagelse i AMU-kurser for medarbejdere, der ikke er medlem af DEF, ved ansøgning til EVU.
 • Deltagelse i akademimoduler sker ved ansøgning til EVU.
 • Der skal søges om tilskud før modulet påbegyndes.
 • Når kurset er gennemført, indsendes dokumentation til EVU før tilskuddet fra fonden udbetales.
 • Tilsagn fra fonden om tilskud gælder i 6 måneder, hvis kurset ikke er påbegyndt, bortfalder tilsagnet.

Virksomheden får automatisk tilskud til:

 • Medarbejderes deltagelse i AMU-kurser, når medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbund. Udbetalingen af tilskud fra Kompetencefonden sker automatisk, når der er søgt VEU-refusion.

Information

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund. Har du spørgsmål, kan du kontakte Lene Sund Lauridsen på lsl@evu.dk eller 3166 3026. 

www.evu.dk finder du information om Kompetencefonden, positivlister over hvad fonden yder tilskud til, ansøgningsblanketter m.v. 
Senest opdateret 14-04-2021

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU's konsulent
Lene Sund Lauridsen

lsl@evu.dk

31 66 30 26

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.