HK kompetencefond

HK Kompetencefond

HK Industrikompetenceudviklingsfond

HK kompetencefonden

TEKNIQ Arbejdsgivernes og HK Privat's kompetenceudviklingsfond kan yde tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under HK-industrioverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med HK Privat samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med HK Privat.


Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud fra fonden.

Virksomhedsansøgt uddannelse

Når virksomhederne søger om tilskud til medarbejdernes efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transport og logi ved deltagelse i brancherelevante kurser. Herudover kommer evt. offentlig løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) ved deltagelse i AMU-kurser.

Selvvalgt uddannelse

Når medarbejderne søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer evt. transport og logi samt løntabsgodtgørelse på op til 85 % af den hidtidige løn (inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørelse) ved deltagelse i brancherelevante kurser.

Aftalt akademiuddannelse

Fra den 2. januar 2018 bliver der mulighed for, at virksomhed og medarbejder i fællesskab kan søge om tilskud til, at en medarbejder kan gennemføre en akademiuddannelse.

Fonden kan give tilsagn om tilskud til en hel akademiuddannelse (2 moduler om året) eller til enkeltmoduler.

Tilskuddet udgør 100 % af den sædvanlige løn modregnet SVU samt betaling for hele kursusgebyret og evt. transport og logi. Læs mere her.

Betingelser for tilskud

  • Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af overenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Elever kan også søge om tilskud til efteruddannelser, der finder sted i fritiden.
  • Der kan kun søges om tilskud til kurser, der ikke er afholdt og til uddannelse, der er relevant for installationsbranchen.
  • Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, grundskolekurser, gymnasiale kurser, enkeltfag videregående uddannelse, private kurser, akademimoduler m.v. Det afgørende er, at der er tale om brancherelevante kurser.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat.


Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat på telefon 3672 6400.


Senest opdateret 16-02-2021

Kompetencefonde

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

5185 7920

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU

evu@evu.dk

3672 6400


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.