HK Installationskompetencefond

TEKNIQ Arbejdsgivernes og HK Privat’s installationskompetencefond kan yde tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under HK-installationsoverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med HK Privat samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med HK Privat.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud fra fonden.

Virksomhedsansøgt uddannelse

Når virksomhederne søger om tilskud til medarbejdernes efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og eventuel transport og logi ved deltagelse i brancherelevante kurser .Herudover kommer eventuel offentlig løntabsgodkendelse (VEU-godtgørelse) ved deltagelse i AMU-kurser.

Selvvalgt uddannelse

Når medarbejderne søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr og eventuelle materialer, udgifter til transport og eventuelt logi, samt 85 % af din sædvanlige løn (inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto) i kursusperioden. 

Aftalt akademiuddannelse

Virksomheden og medarbejderen kan søge om tilskud, for at en medarbejder kan gennemføre en akademiuddannelse.

Fonden kan yde tilskud til 2 moduler af 10 ECTS eller 4 moduler af 5 ECTS årligt pr. medarbejder pr. år.

Tilskuddet udgør 100 % af den sædvanlige løn modregnet SVU, samt tilskud til kursusgebyret.

Betingelser for tilskud

  • Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af installationsoverenskomsten mellem HK Privat og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Elever kan også søge om tilskud til efteruddannelser, der finder sted i fritiden.
  • Der kan kun søges om tilskud til kurser, der ikke er afholdt og til uddannelser, der er brancherelevant.
  • Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, grundskolekurser, gymnasiale kurser, enkeltfag videregående uddannelse, private kurser, akademimoduler m.v. Det afgørende er, at der er tale om brancherelevante kurser.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK Privat.

Ansøgningen foregår digitalt på Installationskompetencefonden- (evu). Det er enkelt og sikkert, og ansøger bliver løbende vejledt i ansøgningsprocessen.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat på telefon 3672 6400.Senest opdateret 14-04-2021

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.