Kompetenceudvikling for teknikere

Her er retningslinjerne for kompetenceudvikling efter overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og Arbejdsgiverne.

Medarbejdere i medlemsvirksomheder, der tidl. hørte under Arbejdsgiverne, har ret til at uddanne sig i arbejdstiden inden for områder, som han eller hun selv vælger. Omkostningerne betales af den kompetenceudviklingskonto, virksomhederne indbetaler til som følge af overenskomsten.

Medarbejderen har ret til selvvalgt efter- eller videreuddannelse, som ikke nødvendigvis er rettet specifikt mod den enkelte arbejdsplads men alene mod beskæftigelsesmuligheder inden for overenskomsternes dækningsområder og beslægtede områder. Derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse. Retten omfatter op til to ugers uddannelse (74 timer) om året.

 • Udgifter til løn og til arbejdsgiverens andel af pension og feriepenge i uddannelsesperioden
 • Kursusgebyr
 • Kursusmaterialer
 • Transport til og fra kursussted
 • Eventuel overnatning og ophold

Medarbejderen og virksomheden aftaler, hvornår det passer bedst, at medarbejderen deltager i det ønskede kursus.

Medarbejderen skal udfylde ansøgningsskemaet, som underskrives af begge parter og sendes til kompetenceudviklingskontoens sekretariat:

Teknisk Landsforbund
c/o Kompetenceudviklingskonto for Arbejdsgiverne
Att: Birgitte Grum-Schwensen
Nørre Voldgade 12
1354 København K
E-mail: bgs@tl.dk
Telefon: 3343 6566

Når ansøgningen er godkendt, får medarbejderen og virksomheden besked.

Alle udgifter i forbindelse med kurset betales af virksomheden, som efterfølgende får pengene refunderet af kompetenceudviklingskontoen. Pengene udbetales, når kurset er afsluttet, og sekretariatet har modtaget en kopi af kursusbeviset.
Der refunderes ikke udgifter til kurser, der er begyndt før ansøgningen er godkendt.

 • Efteruddannelse inden for industriens område
 • Almene kurser
 • Akademiuddannelser inden for for eksempel ledelse og samarbejde
 • Enkeltfag på erhvervsuddannelser
 • Fagmoduler fra merkonomuddannelserne
 • Enkeltfag/fagmoduler på erhvervsakademiuddannelser
 • Enkeltfag på diplomuddannelser
 • Enkeltfag på masteruddannelser
 • Private kurser
 • Se flere forslag på positivlisten

Medarbejderen skal selv finde det kursus, han gerne vil deltage i, og han skal selv tilmelde sig. Han kan få hjælp hos en voksenvejleder på sin lokale erhvervsskole, på uddannelsesportalen www.ug.dk eller ved at kontakte den lokale TL-afdeling.


Senest opdateret 11-09-2020

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

5185 7920

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.