Kompetenceudviklingsfond mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal

TEKNIQ Arbejdsgivernes og Dansk Metals kompetenceudviklingsfond kan yde tilskud til medarbejderes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under en tiltrædelsesoverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal til Industriens Overenskomst.

Aftalegrundlaget for fonden indeholder en række betingelser og vilkår, som ansøger skal opfylde for at få tilskud fra fonden.

Medarbejdere kan søge om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, og virksomheder kan søge om tilskud til medarbejderes efteruddannelse – såkaldt virksomhedsplanlagt efteruddannelse. 

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der er omfattet af tiltrædelsesoverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne
og Dansk Metal til Industriens Overenskomst.

Fonden administreres af TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal.

Hvilken type efteruddannelse?

Fonden giver tilskud til:

1. Selvvalgt efteruddannelse
2. Virksomhedsplanlagt efteruddannelse.
3. Tilskud til opkvalificering af ophørte tillidsrepræsentanter fra 2. januar 2018
4. Tilskud til elevers fritidsuddannelse
Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af tiltrædelsesoverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal til Industriens Overenskomst.

Tilskud gælder kun for virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne og omfattet af tiltrædelsesoverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal til Industriens Overenskomst.

Ansøgning om tilskud fra fonden skal indsendes inden efteruddannelsen påbegyndes. Når efteruddannelsen er afsluttet betaler virksomheden kursusgebyrer m.v. samt den løn medarbejderen er berettiget til i henhold til overenskomst eller lokalaftale. Herefter indsendes anmodning om udbetaling til kompetencefonden, 

Selvvalgt efteruddannelse

Fonden kan ved selvvalgt efteruddannelse yde tilskud til op til 10 kursusdage om året. Denne grænse på 10 dage gælder ved alle typer efteruddannelser, som selvvalgt efteruddannelse.

En medarbejder kan opspare kursusdage fra 2 tidligere år. Det er således muligt at have op til 6 ugers uddannelse i puljen. 
Virksomhed og medarbejder skal søge om selvvalgt efteruddannelse på en særlig ansøgningsblanket. 

Ansøgningsskema til Kompetenceudviklingsfond for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse

Ved virksomhedsplanlagt efteruddannelse er der ikke overenskomstmæssigt begrænsning i forhold til antallet af kursusdage. Af hensyn til en jævn fordeling af midlerne ydes der dog kun tilskud til max. 10 kursusdage pr. år.

Det er virksomheden, der planlægger efteruddannelsen, og virksomheden betaler som hovedregel løn til sin medarbejder under hele efteruddannelsen. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhedens lønudgift men kun til kursusgebyrer og eventuelle transportudgifter.

Virksomhed og medarbejder skal søge om virksomhedsplanlagt efteruddannelse på en særlig ansøgningsblanket. 

Ansøgningsskema til Kompetenceudviklingsfond for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter fra den 2. januar 2018

Kompetenceudviklingsfonden kan give tilskud til faglig opdatering af medlemmer af Dansk Metal, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i en sammenhængende periode på mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden.

Læs mere om tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter i overenskomsten.

Ansøgningsskema til Kompetenceudviklingsfond for TEKNIQ Arbejdsgiverne og dansk Metal

Tilskud til elevers fritidsuddannelse

Elever kan få tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til fritidsuddannelse.

For at være berettiget til tilskud skal eleven have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden. Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt.

Elever kan få tilskud til kurser og uddannelser, som er brancherelevante.

Fonden yder støtte til kursusgebyr, materialer og evt. transport. Virksomheden lægger ud for de udgifter, der er forbundet med kurset. Når kurset er afsluttet, refunderer fonden udgifterne direkte til virksomhedens konto, når eleven har indsendt dokumentation for kursusdeltagelsen.

Uddannelsen skal foregå i fritiden. Eleven skal derfor holde fri eller tage uddannelsen om aftenen. Fonden yder ikke tilskud til løntab.

Ansøgning om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden skal ske, inden eleven tager på kursus.

Ansøgningsskema til Kompetenceudviklingsfond for TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk Metal

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.