Omstillingsfonden

Ansættelse

Omstillingsfonden er en del af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Faglærte og ufaglærte kan få tilskud på op til 10.000 kr. om året til deltagerbetaling ved deltagelse i moduler på akademi- og diplomuddannelser. Ordningen løber til udgangen af 2021.

Den enkelte medarbejder kan maximalt få tilskud på 10.000 kr. årligt. Tilskud fra Omstillingsfonden ydes til aktiviteter/moduler, der er påbegyndt den 1. august 2018 eller senere og gælder til og med 2021.

Der er afsat 32,5 mio. kr. til den statslige Omstillingsfond i 2018 og 65 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. Omstillingsfonden udmøntes efter først-til-mølle-princippet.

Sådan får din medarbejder tilskud fra Omstillingsfonden

For at kunne få tilskud skal medarbejderen være en del af målgruppen for Omstillingsfonden. Målgruppen omfatter faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, og der kan gives tilskud til deltagelse i moduler på akademi- og diplomuddannelser. Det kan eksempelvis være moduler på vvs- og el-installatøruddannelserne, der udbydes som deltidsuddannelser dvs. akademiuddannelsen i el-installation eller akademiuddannelsen i vvs-installation, akademiuddannelsen i energiteknologi eller automation- og drift.

Medarbejdere, der tilmelder sig et akademimodul, bliver ikke opkrævet deltagerbetaling på op til 10.000 kr. pr. år, så længe den pågældende uddannelsesinstitution har trækningsret på Omstillingsfonden. Trækningsretten udgør den enkelte uddannelsesinstitutions øvre ramme for tildeling af tilskud til deltagerbetaling og udmøntes efter først-til-mølle-princippet. 

Tilskuddet på op til 10.000 kr. gives således til deltagerbetaling ved moduler på akademi- eller diplomuddannelser, som påbegyndes efter 1. august 2018.

Tilmelding til teknisk videre- og efteruddannelse kan ske via den enkelte uddannelsesinstitutions hjemmeside eller hjemmesiden Bygovenpaa.dk. Hvis tilmelding sker via den enkelte uddannelsesinstitutions hjemmeside, vil din medarbejder blive omdirigeret til Bygovenpaa.dk. Når din medarbejder tilmelder sig et modul vælges ”PRIVAT” under betaling i tilmeldingsflowet.

Når uddannelsesinstitutionen ved hvilke moduler, der oprettes og udbydes, vil din medarbejder blive orienteret herom. I den forbindelse udsender uddannelsesinstitutionen også en tro- og love-erklæring til din medarbejder, som skal udfyldes, underskrives og sendes retur. Så længe tilskudsbetingelserne er opfyldt, og deltagerbetalingen på det valgte modul ikke overstiger 10.000 kr., opkræves der ikke deltagerbetaling. Overstiger deltagerbetalingen 10.000 kr., faktureres medarbejderen alene for beløbet, der overstiger de 10.000 kr. 

Kursister, som allerede er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse med opstart efter 1. august 2018, vil også kunne få tilskuddet på op til 10.000 kr.

Din medarbejder kan også få tilskud fra kompetenceudviklingsfondene

Medlemmer af Teknisk Landsforbund, Dansk El forbund og HK, vil desuden kunne modtage tilskud fra kompetenceudviklingsfondene til den del af deltagerbetalingen, der overstiger 10.000 kr. 

Betingelserne for at modtage tilskud fra kompetenceudviklingsfondene ændres ikke – men fremover vil det være en betingelse, at der er søgt tilskud fra Omstillingsfonden, før der kan ydes tilskud fra kompetenceudviklingsfondene.

Spørgsmål vedrørende El-Kompetenceudviklingsfonden og TL- og HK-Kompetenceudviklingsfonden kan rettes til evu@evu.dk eller på telefon: 3672 6400.


Senest opdateret 16-03-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.