Tilskud fra elkompetencefonden

Elkompetencefond

Dansk El-Forbund og TEKNIQ har en kompetenceudviklingsfond, der kan yde tilskud til elektrikeres efteruddannelse.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ, der har overenskomst med Dansk El-Forbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse.

Virksomhedsansøgt uddannelse

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden - LÆS MERE HER.

Hvilke kurser kan virksomheden søge om tilskud til?

  • Deltagelse i elbranchens AMU-kurser (undtagen LAUS-kurser) - fonden yder 550 kr. pr. dag. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
  • Deltagelse i andre brancherelateret AMU-kurser - fonden yder tilskud på 550 kr. pr. dag. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
  • Deltagelse i private kurser, fx grossist- og leverandørkurser, der ligner elbranchens AMU-kurser - fonden giver et tilskud på 550 kr. pr. dag.
  • Deltagelse i private kurser, fx trailerkørekort, vindmølle- og bane Danmark kurser, automation og bygningsautomatikkurser m.v. - fonden giver som noget nyt 100% tilskud til kursusgebyret.
  • Deltagelse i en række akademiuddannelser, dvs. deltidsuddannelse, hvor job og uddannelse kan kombineres, fx elinstallation, der giver mulighed for fuld autorisation, energiteknologi, automation og praktisk lederuddannelse - fonden giver som noget nyt 100% tilskud til kursusgebyret, og medarbejderen kan søge SVU-godtgørelse. 

Hvordan får virksomheden tilskud fra kompetencefonden?

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse – AMU-kurser

Hvis medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbunds arbejdsløshedskasse, skal der ikke søges om tilskud til elbranchens AMU-kurser eller de stjernemarkerede AMU-kurser.

Når virksomheden har søgt om VEU-godtgørelse for medarbejderen på www.efteruddannelse.dk, så registrerer den digitale kompetencefond dette, og tilskuddet fra fonden overføres automatisk til virksomhederne via NemKonto på samme måde som VEU-godtgørelsen.

Hvis medarbejderen ikke er medlem af Dansk El-Forbunds arbejdsløshedskasse, skal virksomheden anmode om udbetaling af tilskud fra fonden på samme måde, som hvis der var tale om et privatkursus, jf. nedenfor.

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse – private kurser

Når medarbejderen har deltaget i et privat kursus, som fagligt matcher et af de AMU-kurser, der gives tilskud til eller i et af de øvrige forhåndsgodkendte private kurser, skal virksomheden ikke søge om tilskud forud for deltagelsen, men blot – via EVU’s selvbetjeningssystem - anmode om udbetaling fra fonden ved at fremsende dokumentation for deltagelse, hvorefter tilskuddet udbetales via E-post.

Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske senest 1 måned efter det kvartal, hvor kurset er afholdt. Så husk at søge om tilskud senest 1. maj for kurser afholdt i 1. kvartal og senest 1.august, 1. november og 1. februar for kurser afholdt i de følgende kvartaler. 

Selvvalgt uddannelse

Medarbejdere, der er ansat i en virksomhed med overenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ eller med tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til selvvalgt uddannelse.

Det er dog en betingelse, at medarbejderen har mindst 9 måneders anciennitet på virksomheden, og medarbejderen har maximalt ret til 10 dages selvvalgt efteruddannelse om året. Dog kan den enkelte medarbejder opspare uforbrugt ret til selvvalgt uddannelse fra de seneste 2 år.

Medarbejderen kan ved selvvalgt uddannelse få dækket 85 % af lønnen, inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørelse, ved deltagelse i brancherelevante kurser. Hertil kommer et tilskud på op til 2.000 kr. pr. dag til dækning af kursusgebyr, materiale og transport. Der kan i særlige tilfælde ydes fuld dækning af udgifterne til kursusgebyr.

Hvilke kurser kan medarbejderen få tilskud til?

Jvf. oversigt under virksomhedsansøgt tilskud til efteruddannelse

Hvordan får medarbejdere tilskud fra kompetencefonden?

Medarbejdere skal selv søge om tilskud til selvvalgt uddannelse fra kompetencefonden og altid forud for deltagelse i et kursus.

Medarbejderne går ind på EVU’s selvbetjeningssystem og søger selv om deltagelse i et kursus. Systemet sender en elektronisk anmodning til virksomheden om, at en medarbejder venter på godkendelse. Hvis virksomheden kvitterer, ekspederes ansøgningen, og når kurset er afholdt, anmoder medarbejderen elektronisk om udbetaling.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens uddannelsessekretariat EVU v/juridsk konsulent Jette Vissing, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 22 59 99 66, evu@evu.dkSenest opdateret 15-02-2017

SE OGSÅ

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.