Tilskud fra elkompetencefonden

Elkompetencefond

Dansk El-Forbund og TEKNIQ har en kompetenceudviklingsfond, der kan yde tilskud til elektrikeres efteruddannelse.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ, der har overenskomst med Dansk El-Forbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse.

Virksomhedsansøgt uddannelse - hvilke medarbejdere er omfattet?

Virksomheder, der er medlem af TEKNIQ og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere, der er omfattet af elektrikeroverenskomsten eller af funktionæroverenskomsten.

Fonden kan også yde tilskud til lærlinges uddannelse i fritiden - Læs mere her.

Fonden har pr.  28. december 2017 fået nye betingelser for tilskud til fonden. Læs mere her.

Ansøgninger, der er modtaget, og hvor ansøger har fået tilsagn, gælder fortsat – så her er der ingen grund til bekymring.

Hvilke kurser kan virksomheden søge om tilskud til?

 • Deltagelse i elbranchens AMU-kurser (undtagen LAUS-kurser) - fonden yder 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
 • Deltagelse i andre brancherelateret AMU-kurser - fonden yder tilskud på 400 kr. pr. dag pr. medarbejder. Hertil kommer, at virksomheden kan få VEU-godtgørelse.
 • Deltagelse i moduler på en række akademiuddannelser, som er brancherelevante:
  - AU i elinstallation (mulighed for fuld autorisation)
  - AU i energiteknologi
  - AU i automation og drift
  - AU i informationsteknologi
 • Deltagelse i 4 valgmoduler, der udbydes som særskilte kurser/moduler:
  - Salg og kundeforståelse
  - Projektledelse og teknisk entreprisestyring
  - Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen
  - Virksomhedsdrift i installationsbranchen

Fonden giver til akademiuddannelser 100% tilskud til kursusgebyret, og medarbejderen kan søge SVU-godtgørelse. 

Hvem kan få tilskud til akademimoduler?

Tilskud til selvvalgt og virksomhedsplanlagt efteruddannelse til akademimoduler ændres – og afhænger fremover af, om medarbejderen er i gang med akademiuddannelse på deltid (dvs. tidligere har modtaget tilskud hertil fra fonden) eller skal til at påbegynde en deltidsuddannelse/et modul.

For medarbejdere, der inden for de seneste 12 måneder har gennemført et akademimodul med tilskud fra fonden, gælder fra den 1. januar 2018, at medarbejderen maksimalt kan få tilskud til 2 moduler (20 ECTS-point) om året. Dette uanset om der er tale om virksomhedsplanlagt efteruddannelse eller selvvalgt uddannelse. For selvvalgt uddannelse forbruges der af den enkeltes ret til selvvalgt uddannelse.

For medarbejdere, der inden for de seneste 12 måneder ikke har modtaget tilskud fra fonden til at gennemføre et akademimodul, gælder fra den 1. januar 2018, at der kun kan ydes tilskud til et akademimodul (10 ECTS-point) om året.

Tilskud til gennemførelse af en erhvervsuddannelse

Fonden kan yde tilskud til, at ufaglærte og personer med en anden faglært uddannelse, der arbejder som ikke-faglært i en elinstallationsvirksomhed, kan gennemføre en voksen erhvervsuddannelse som elektriker.

Det er dels en betingelse, at den pågældende har 12 måneders anciennitet i den pågældende virksomhed og kan gennemføre en erhvervsuddannelse for voksne (EVU1 eller EVU2). Dvs. de skal være fyldt 25 år og have nogen erhvervserfaring. Dels en betingelse, at der indgås en uddannelsesaftale for hele uddannelsen.

Tilskuddet gives i form af løntilskud til virksomheden. Løntilskuddet udgør 1500 kr. pr. skoleuge og 750 kr. pr. praktikuge.

Tilskud jf. denne ordning, træder i stedet for ret til selvvalgt uddannelse de kalenderår, erhvervsuddannelsen løber over.

Støtten kan søges til nye uddannelsesaftaler, der påbegyndes 1. august 2017 og indtil udløbet af overenskomstperioden marts 2020. Dog kan der i perioden alene gives tilsagn til i alt 30 forløb.

Der vil blive udsendt nærmere information om, hvornår der åbnes for ansøgninger m.v.

Hvordan får virksomheden tilskud fra kompetencefonden?

Virksomhedsplanlagt efteruddannelse – AMU-kurser

Hvis medarbejderen er medlem af Dansk El-Forbunds arbejdsløshedskasse, skal der ikke søges om tilskud til elbranchens AMU-kurser eller de stjernemarkerede AMU-kurser.

Når virksomheden har søgt om VEU-godtgørelse for medarbejderen på www.efteruddannelse.dk, så registrerer den digitale kompetencefond dette, og tilskuddet fra fonden overføres automatisk til virksomhederne via NemKonto på samme måde som VEU-godtgørelsen.

Hvis medarbejderen ikke er medlem af Dansk El-Forbunds arbejdsløshedskasse, skal virksomheden anmode om udbetaling af tilskud fra fonden via EVU's selvbetjeningssystem.

Selvvalgt uddannelse

Medarbejdere, der er ansat i en virksomhed med overenskomst mellem Dansk El-Forbund og TEKNIQ eller med tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund, kan få tilskud til selvvalgt uddannelse.

Det er dog en betingelse, at medarbejderen har mindst 9 måneders anciennitet på virksomheden, og medarbejderen har maksimalt ret til 10 dages selvvalgt efteruddannelse om året. Dog kan den enkelte medarbejder opspare uforbrugt ret til selvvalgt uddannelse fra de seneste 2 år.

Medarbejderen kan ved selvvalgt uddannelse få dækket 85 % af lønnen, inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørelse, ved deltagelse i brancherelevante kurser. Hertil kommer et tilskud på op til 2.000 kr. pr. dag til dækning af kursusgebyr, materiale og transport. 

Hvilke kurser kan medarbejderen få tilskud til?

Jvf. oversigt under virksomhedsansøgt tilskud til efteruddannelse.

Hvordan får medarbejdere tilskud fra kompetencefonden?

Medarbejdere skal selv søge om tilskud til selvvalgt uddannelse fra kompetencefonden og altid forud for deltagelse i et kursus.

Medarbejderne går ind på EVU’s selvbetjeningssystem og søger selv om deltagelse i et kursus. Systemet sender en elektronisk anmodning til virksomheden om, at en medarbejder venter på godkendelse. Hvis virksomheden kvitterer, ekspederes ansøgningen, og når kurset er afholdt, anmoder medarbejderen elektronisk om udbetaling.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ og Dansk El-Forbund.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat EVU, Béatrice Sloth, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, på bsl@evu.dk eller telefon 3120 6814.

Senest opdateret 06-12-2018

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Konsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU's konsulent
Béatrice Sloth

bsl@evu.dk

3120 6814

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.