Tilskud fra TL-kompetencefonden

Kursus

TEKNIQ og Teknisk Landsforbund en kompetenceudviklingsfond, hvor der kan søges om tilskud til medarbejdernes efteruddannelse.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ, der har overenskomst med Teknisk Landsforbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge fonden om tilskud til efteruddannelse.

Virksomhedsansøgt uddannelse

Når virksomhederne søger om tilskud til medarbejderes efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transport og logi ved deltagelse i brancherelevante kurser. Herudover kommer evt. offentlig løntabsgodtgørelse ved deltagelse i AMU-kurser.

Selvvalgt uddannelse

Når medarbejdere søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer evt. transport og logi samt løntabsgodtgørelse på op til 85 % af den hidtidige løn, inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørelse, ved deltagelse i brancherelevante kurser.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse, at medarbejderne er omfattet af overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og TEKNIQ.

Medarbejdere i installationsvirksomheder, der kan være medlem af Teknisk Landsforbund, vil typisk have en erhvervsuddannelse kombineret med en installatøruddannelse/maskinmesteruddannelse m.v. og ansat som projektkonsulent, beregner, udvikler eller tegner.

Der kan kun søges om tilskud til kurser, der ikke er afholdt, og til uddannelse der er relevant for installationsbranchen.

Der kan søges om tilskud til deltagelse i AMU-kurser, grundskolekurser, gymnasiale kurser, fag på videregående uddannelse, private kurser, diplomuddannelser m.v. Det afgørende er, at der er tale om brancherelevante kurser.

Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for TEKNIQ og Teknisk Landsforbund.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens uddannelsessekretariat EVU v/juridisk konsulent Jette Vissing, Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 22 59 99 66, evu@evu.dkSenest opdateret 29-08-2017

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.