TL Kompetencefond

TL Kompetencefonden

TL Kompetencefonden

Kursus

TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbunds kompetencefond kan yde tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under TL-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der har overenskomst med Teknisk Landsforbund samt af virksomheder, der vil kunne optages i TEKNIQ Arbejdsgiverne og har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Teknisk Landsforbund.


Både virksomheder og medarbejdere kan søge fonden om tilskud til efteruddannelse.

Ansøgningen foregår digitalt på TL-fonden - (evu.dk)

Virksomhedsansøgt uddannelse

Når virksomhederne søger om tilskud til medarbejderes efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale og evt. transport og logi ved deltagelse i brancherelevant uddannelse. 

Fonden giver tilskud til:
  • Akademimoduler på positivlisten og fagligt relevante diplommoduler
  • Andre kurser fx private kurser og gymnasiale fag
  • Brancherelevante AMU-kurser

Der kan maksimalt udbetales 20.000 kr. pr. medarbejder pr. år.

Selvvalgt uddannelse

Når medarbejdere søger om tilskud til selvvalgt efteruddannelse, kan fonden yde tilskud til kursusgebyr, kursusmateriale, evt. transport og logi samt løntabsgodtgørelse på op til 85 % af den hidtidige løn, inklusiv evt. offentlig løntabsgodtgørelse.

Fonden giver tilskud til:

  • Akademimoduler på positivlisten og fagligt relevante diplommoduler
  • Andre kurser fx private kurser og gymnasiale fag
  • Brancherelevante AMU-kurser

Der kan maksimalt gives tilskud til 10 kursusdage om året. Kursusdage nulstilles ved årsskiftet.

Aftalt akademi- og diplomuddannelse

Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge om tilskud til, at medarbejdere - på deltid - kan gennemføre 1 eller flere akademi- og diplommoduler.

Tilskuddet udgør 100 % af den sædvanlige løn, modregnet evt. SVU fra det offentlige, samt betaling af hele kursusgebyret og evt. transportudgifter, overnatning og forplejning i forbindelse hermed.

TL-fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år. Optjening af kursusdage følger kalenderåret. Ubrugte kursusdage kan overføres til det efterfølgende år (i alt 20 kursusdage).

Der kan makismalt gives tilskud til 2 akademi- eller diplommoduler eller makismalt 20 ECTS-point om året.

For at opnå tilskud til akademi- og diplomuddannelse skal:

  • Medarbejderen have opsparet ret til selvvalgt efteruddannelse og have uddannelsesdage nok til at gennemføre det første modul på den valgte uddannelse.
  • Virksomhed og medarbejder bekræfte, at de har aftalt en uddannelsesplan.

Læs mere om hvilke uddannelser der kan søges tilskud til her.

Tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

Kompetencefonden kan også give tilskud til faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter.

Medarbejderen skal have været tillidsrepræsentant i en virksomhed i en sammenhængende periode på mindst tre år, og efterfølgende skal medarbejderen fortsat være ansat i virksomheden.

Du kan få flere oplysninger om fonden, betingelserne for tilskud m.v. ved henvendelse til El-og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat på telefon 3672 6400.Senest opdateret 23-06-2021

Kompetencefonde

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt EVU

evu@evu.dk

3672 6400


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.