Vvs-Branchens Kompetencefond

TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metals kompetencefond kan yde tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Omfattet af fonden er alle medarbejdere, der arbejder under Vvs-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Formålet er at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer med henblik på at fremme vækst og beskæftigelse.

Både virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til efteruddannelse.

Kompetenceudviklingsfonden for vvs-branchen blev aftalt ved OK 2020 og har virkning fra 1. januar 2021.

Virksomhedsansøgt uddannelse

Hvilke medarbejdere er omfattet?

TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder der arbejder efter VVS-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne og virksomheder med en tiltrædelsesaftale med Blik- og Rørarbejderforbundet kan få tilskud til efteruddannelse af medarbejdere.

Hvilke kurser og uddannelser kan virksomheden søge om tilskud til?

 • Forberedende voksenuddannelse (FVU) fx i dansk og digitale kompetencer. Se positivliste.
 • Brancherelevante AMU-kurser. Der er aftalt en positivliste med de kurser, der er tilskudsberettigede. Se positivliste.
 • Akademimoduler, der er aftalt en positivliste med de moduler, der er tilskudsberettigede. Se positivliste.
 • Private kurser – fx grossist og leverandørkurser. Her skal der altid søges. Se positivliste.

 Hvor meget kan man få i tilskud?

 • FVU er et offentligt gratis undervisningstilbud, hvor fonden ikke yder tilskud.
 • AMU kurser på positivlisten, her er der et tilskud på 500 kr. pr. dag pr. deltager.
  • For medarbejdere der er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet modtager virksomheden tilskuddet automatisk.
  • For medarbejdere der ikke er medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet skal virksomheden ansøge digitalt.
 • Akademimoduler taget på et erhvervsakademi: Her dækker fonden deltagergebyr evt. fratrukket tilskud fra VEU-omstillingsfonden. Obs: Der kan søges om 1-2 moduler, dog maksimalt 10 ETCS-point pr. år.
 • Private kurser: Her dækker fonden tilskud til kursusgebyr på maks. 400 kr. pr. dag eller 2000 kr. pr. uge.
 • Trailerkørekort: Fast tilskud på 2.500 kr.  

Hvordan søger man?

 • Virksomheden skal søge om tilsagn inden kurset afholdes.
 • Ansøgningsblanketten findes på www.evu.dk/vvs-kompetencefond.
 • Efter ansøgning modtager virksomheden en kvitteringsmail med link til sagen.
 • Tilsagn om tilskud fra Vvs-kompetenceudviklingsfonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet.
 • Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til EVU via linket i den mail, der er sendt til virksomheden ved ansøgningen.
 • Når EVU har modtaget dokumentationen, bliver tilskuddet udbetalt.

Selvvalgt uddannelse

Hvem kan gøre brug af selvvalgt uddannelse?

Medarbejdere, der arbejder efter Vvs-overenskomsten og har minimum 32 ugers anciennitet i virksomheden, har ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året.

Hvilke kurser og uddannelser kan medarbejderne søge om tilskud til?

Hvor meget kan medarbejdere få i tilskud?

 • Tilskuddet er på 85% af bruttotimelønnen.
 • Ved akademimoduler kan der søges om 1-2 moduler, dog maksimalt 10 ECTS-point pr. år. Når der vælges akademimoduler skal der altid søges SVU og omstillingsfond.
 • Ved AMU kurser ydes der tilskud til kursusgebyr, materialer, transport og logi (op til 200 kr. pr. dag) Når der vælges AMU kurser skal der altid søges VEU godtgørelse.
 • Højtuddannede, der tager et AMU-kursus fra positivlisten, får dækket kursusgebyret, også selvom det overstiger 200 kr. pr. dag.
 • Ved private kurser ydes der tilskud til kursusgebyr, materialer, transport og logi (op til 200 kr. pr. dag).

Hvordan søger man?

 • Du skal søge om tilsagn inden kurset afholdes.
 • Ansøgningen foregår digitalt på www.evu.dk/vvs-kompetencefond.
 • Når du har udfyldt formularen, modtager du en mail med link til din sag. Din arbejdsgiver bliver samtidig bedt om at bekræfte, at I har aftalt frihed til efteruddannelse.
 • Tilsagn om tilskud fra Vvs-kompetencefonden gælder i 6 måneder. Hvis kurset ikke er påbegyndt inden fristen, bortfalder tilsagnet.
 • Når kurset er gennemført, uploades dokumentation til EVU via linket i den mail du modtog, da du søgte.
 • Når EVU har modtaget dokumentationen bliver dit tilskud udbetalt.

Hvordan spiller virksomhedsplanlagt uddannelse og selvvalgt uddannelse sammen?

Ved akademimoduler kan der i alt (selvvalgt og virksomhedsplanlagt uddannelse) søges om 1-2 akademimoduler dog maksimalt 10 ECTS-point pr. år.

Ved andre uddannelsesaktiviteter påvirker brug af selvvalgt uddannelse og virksomhedsplanlagt uddannelse ikke hinanden.

Information

Fonden administreres af EVU, EL- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat.

www.evu.dk finder du kompetencefonden, positivlisterne, links til ansøgning m.v.

Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog normalt inden for 10 arbejdsdage. Har du spørgsmål kan du kontakte EVU på 3166 3026.


Senest opdateret 08-06-2021

Læs mere her

Lars Ahm

Uddannelseskonsulent

lah@tekniq.dk

7742 4236

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.