Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

Lærlinge

Lærlingeuddannelse

Erhvervsuddannelser reguleres i henhold til lov om erhvervsuddannelser. Uddannelserne er vekseluddannelser, hvor lærlingene dels er på skole, dels i praktik i en virksomhed.

Uddannelsesaftale

Lærlingen og virksomheden skal indgå en uddannelsesaftale, der udfyldes og underskrives af virksomhed og lærling. Uddannelsesaftalen skal sendes til erhvervsskolen, som herefter godkender og registrerer uddannelsesaftalen.

Læs mere om indgåelse af uddannelsesaftale og downloade blanketter her.

Godkendelse til at uddanne lærlinge

For at kunne indgå en uddannelsesaftale med en lærling skal virksomheden godkendes til at have lærlinge. Det er uddannelsessekretariaterne, der på vegne af de faglige udvalg godkender virksomhederne til at uddanne lærlinge.

Det er omfanget af virksomhedens arbejdsopgaver, der afgør om der kan opnås en fuld godkendelse til en hel lærlinge uddannelse, eller om der kan opnås en delvis godkendelse, der er begrænset tidsmæssigt i forhold lærlingens samlede uddannelsestid.

Læs mere om godkendelse til at uddanne lærlinge her.

Praktik

Den praktiske uddannelse foregår i en virksomhed, der er godkendt til at uddanne lærlinge.
Under spots til højre kan du læse mere om, hvordan din virksomhed bliver godkendt til at have lærlinge.

Under den praktiske del af uddannelsen skal lærlingen arbejde sammen med virksomhedens øvrige medarbejdere inden for alle virksomhedens arbejdsområder. På den måde opnår lærlingen

  • At udvikle sine praktiske færdigheder
  • At få forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis
  • At udføre fejlfinding efter tegninger og diagrammer
  • At udføre opgaver både selvstændigt og i teams
  • At arbejde under pres og tackle stressede situationer
  • At styrke sine kvalifikationer inden for sit speciale
  • At yde god service til virksomhedens kunder

Skoleophold

Den teoretiske undervisning foregår på en erhvervsskole.


Senest opdateret 15-04-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.