Beslagsmedeuddannelsen

Beslagsmeden arbejder med at sko og beskære hove på heste. Fx på rideskoler, stutterier, travbaner eller hos Garderhusarerne. Skoene kan specialfremstilles af beslagsmeden selv eller være præfabrikerede.

Erhvervsuddannelsen til beslagsmed har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Fremstilling og tilretning af alle typer sko til heste, herunder special- og sygebeslag.
  • Beskæring af hove og pålægning af beslag ud fra viden om hestens anatomi, herunder vurdering af behovet for tilkaldelse af dyrlæge ved tegn på akutte lidelser hos hesten.

Uddannelsen afsluttes med specialet beslagsmed.    

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

» fakta om uddannelsen til virksomheder

» Etisk kodeks for registrerede beslagsmede


Senest opdateret 05-11-2020

Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

Værd at vide

Struktur i beslagsmedeuddannelsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.