Om overgangsordning til den nye elektrikeruddannelse

Den 1. august 2015 træder en ny elektrikeruddannelse i kraft. Læs om, hvad det betyder for din virksomhed.

Den nye elektrikeruddannelse er en 4-4½ -årig erhvervsuddannelse, der består af en kombination af skoleperioder og praktik. Uddannelsen består af en grundforløb på 20 uger, tre hovedforløb, praktik og en svendeprøve.

Uddannelsens første 2½ år (grundforløb, praktik og H1) er ens for alle. Mens uddannelsens hovedforløb 2 og 3, er opbygget af 28 moduler af 4 ugers varighed. hvor lærlingen i samarbejde med virksomheden skal vælge 4-5 moduler.

Dette får betydning for en række virksomheder, der enten lige har indgået aftale med en lærling eller planlægger at gøre det i nærmeste fremtid.

Uddannelsesaftaler der træder i kraft EFTER 1. august 2015

Alle uddannelsesaftaler, der træder i kraft efter den 1. august 2015, skal følge den nye elektrikeruddannelse. Det betyder, at uddannelsesaftalen skal være påhæftet et tillæg, hvoraf det fremgår, hvilke moduler lærlingen skal igennem i løbet af sin skoletid. 

Det Faglige Udvalg for elektrikeruddannelsen har udviklet en ny hjemmeside for virksomheder, hvor man skal logge på og udfylde en uddannelsesaftale og et bilag, der viser, hvilke moduler der er valgt. Den findes på elektrikeruddannelsen.dk og vil være tilgængelig pr. 1. juni. Hvis virksomheden er ved at indgå en uddannelsesaftale, der først påbegyndes efter 1. august, opfordrer Det Faglige Udvalg derfor virksomheden til at vente med at indgå aftalen til efter 1. juni, hvor den nye hjemmeside vil være tilgængelig.

Alle virksomheder, der ønsker at indgå en uddannelsesaftale, skal også godkendes til at uddanne elektrikerlærlinge til den nye uddannelse. Dette gælder, uanset om virksomheden allerede har en godkendelse til den nuværende uddannelse.

Virksomhederne skal således først - før der kan indgås en uddannelsesaftale - gå  ind på evu.dk/selvbetjening og elektronisk blive godkendt. 

Uddannelsesaftaler der træder i kraft INDEN 1. august 2015

Alle uddannelsesaftaler, der træder i kraft eller er trådt i kraft inden den 1. august 2015, følger den nuværende elektriker uddannelse. Men alle lærlinge på "gamle" uddannelsesaftaler, der ikke er påbegyndt det første hovedforløb (H1) 1. januar 2016, skal overflyttes til den nye elektrikeruddannelse.

Det betyder, at virksomheden dels skal godkendes til den nye elektrikeruddannelse, dels skal udfylde en ny uddannelsesaftale eller et tillæg til den gamle uddannelsesaftale samt et bilag med valg af moduler.

Virksomheden skal gå ind på evu.dk/selvbetjening og blive godkendt til den nye elektrikeruddannelse og - via virksomhedshjemmesiden på elektrikeruddannelsen.dk - udfylde bilag til uddannelsesaftale m.v.

Særligt vedrørende EUX-aftaler

Ovenstående gælder også, hvis der er tale om EUX-aftaler. Dog skal virksomheder være opmærksomme på, at den nye EUX-elektrikeruddannelse har en varighed på fem år, hvor den gamle er på fire år og syv måneder. Det betyder, at uddannelsestiden bliver forlænget, når en EUX-aftale bliver konverteret til den nye elektrikeruddannelse. 

Virksomheder, der ønsker at indgå en EUX-aftale på den nye elektrikeruddannelse, eller som ønsker at konvertere en eksisterende aftale, skal også godkendes til at uddanne lærlinge på den nye uddannelse. Virksomheden skal gå ind på evu.dk/selvbetjening og blive godkendt til den nye elektrikeruddannelse og - via virksomhedshjemmesiden på elektrikeruddannelsen.dk - udfylde bilag til uddannelsesaftale m.v.

Særligt vedrørende rest- og kombinationsaftaler

Virksomheder, der ønsker at indgå en rest- eller kombinationsaftale med en lærling, som er påbegyndt H1 inden den 1. januar 2015, skal følge den nuværende elektrikeruddannelse. Det betyder også, at virksomheden skal være godkendt til at uddanne lærlinge på det pågældende speciale på den nuværende elektrikeruddannelse.


Senest opdateret 23-08-2019

Kontakt TEKNIQ

Hotline

EVU's konsulenter er klar til at hjælpe dig og svare på spørgsmål torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-14.00.

3672 6400

evu@evu.dkTEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.