Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen kan afsluttes efter trin 1 eller gennemføres med et af fem forskellige specialer.

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder: 

  • Vedligeholdelse og reparation af entreprenørmaskiner eller landbrugsmaskiner
  • Vedligeholdelse og mindre reparationer af maskiner og udstyr til byggebranchen
  • Vedligeholdelse og reparation af personlifte og opbygning af kraner
  • Installation og reparation af landbrugsanlæg
  • Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt

Uddannelsen kan afsluttes et af nedenstående specialerne:

  • Landbrugsmaskinmekaniker
  • Entreprenørmaskinmekaniker 
  • Personliftmekaniker
  • Landbrugssmed
  • Kranmekaniker (uden trin)

Uddannelsen kan gennemføres som EUX-forløb i specialerne landbrugsmaskinmekaniker og entreprenørmaskinmekaniker.


Læs mere om specialiseringerne her (klik for at folde ud):

Landbrugsmaskinmekanikeren har styr på fejlfinding, reparationer, vedligeholdelse og udskiftning af dele på motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg af de jordbrugsmaskiner, som indgår i driften af landbrug og gartnerier.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

» Fakta om uddannelsen til virksomheder

Entreprenørmaskinmekaniker reparerer jordbearbejdningsmaskiner, som indgår i entreprenørarbejdet. Reparationerne gælder både motorer, transmissioner samt pneumatiske, hydrauliske og elektriske systemer.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

» Fakta om uddannelsen til virksomheder

Personliftmekanikeren arbejder med eftersyn, test, fejlfinding og reparation af personlifte.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Landbrugssmeden udfører forskellige former for installationer og arbejder med enkle opgaver på landbrugsmaskiner.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Kranmekanikeren udfører sikkerhedseftersyn og fejlfinding på kraner samt reparerer kraner og komprimeringsanlæg.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen


Senest opdateret 28-08-2020

10 gode råd
Industri- og
smedeområdet

Værd at vide

Hvad skal lærlingen lære i virksomheden

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Entreprenørmaskinmekaniker

Landbrugsmaskinmekaniker

uddannelse-som-entreprenoer-og-landbrugsmekaniker


Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.