Skibsmontøruddannelsen

Erhvervsuddannelsen til skibsmontør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Planlægning og fremstilling af emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt planlægning og gennemførelse af montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver.
  • Udførelse af programmeret vedligeholdelse af skibes hoved- og hjælpemaskineri samt andre mekaniske og tekniske systemer. 
  • Planlægning og udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, reparationsteknik, måleteknik styringsteknik samt anvendelse af informationsteknologi på baggrund af tilgængeligt dokumentationsmateriale.
  • Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om uddannelsens arbejdsopgaver.
  • Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer i forbindelse med uddannelsens arbejdsopgaver.
Uddannelsen kan afsluttes med specialet skibsmontør. 

Læs mere om specialiseringerne her (klik for at folde ud):

Som skibsmontør er det først og fremmest skibes hovedmotorer med tilhørende koblinger samt rør- og kølesystemer som er i fokus. Men en del af arbejdet som skibsmontør handler også om eftersyn og reparation af kraner, dækpumper og andet maritimt udstyr på skibe af varierende størrelse.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

» Fakta om uddannelsen til virksomheder


Senest opdateret 06-10-2020

10 gode råd
Industri- og
smedeområdet

Værd at vide

Oversigt over skibsmontøruddannelsen


Brancheskift

Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.