Smedeuddannelsen

En smed er specialist i fremstilling, reparation og vedligeholdelse af produkter i stål og metal.

Erhvervsuddannelsen til smed har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:   

  • Fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver.
  • Manuel og maskinel bearbejdning af metaller og plast.
  • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget.
  • Efterbehandling af metaller i fremstillings- og reparationsforløb.
  • Faglig kommunikation med kunder, kollegaer og eksterne leverandører.

Eleven skal nå de uddannelsesmål, der er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: Klejnsmed, Smed - rustfast, Smed - maritim og Svejser.

Uddannelsen kan gennemføres som EUX-forløb på specialerne klejnsmed, smed - rustfast og smed - maritim. 


Læs mere om specialiseringerne her (klik for at folde ud):

Klejnsmeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Samt programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre. Klejnsmeden udarbejder store og mindre konstruktioner af profiler- og stålplader. Det kan være alt fra brandtrapper, stiger og låse til pengeskabe, maskindele og kraner.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Den rustfaste smed har særlige kompetencer til at bearbejde og anvende aluminium og rustfrit stål i forbindelse med konstruktionsopgaver. Den rustfaste smed bearbejder rustfrit stål og aluminium ved fx klipning, skæring og bukning, ligesom smeden behersker svejseprocesser og efterbearbejdning i de to materialer.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Den maritime smed arbejder med bygning og reparation af skibe og stålkonstruktioner. Det er ofte store konstruktioner i sværgods, primært beskæftiger den maritime smed sig med at skære, svejse og montere dele til skibe. Den maritime smed producerer og reparerer skibe ved hjælp af arbejdstegninger.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Svejseren og monterer dele til færdige elementer, programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske svejserobotter. Svejseren laver specielle svejsninger tilskærer og sammenføjer alle former for stål. Svejseren har et certifikat, som giver tilladelse til at svejse på komplicerede opgaver med særlige krav til fx belastning og tryk.

» Bliv godkendt som praktiksted

» Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Senest opdateret 07-08-2020

10 gode råd
Industri- og
smedeområdet

Værd at vide

Hvad skal lærlingen lære i virksomheden

Klejnsmede

uddannelse-som-klejnsmed

Rustfast smed

uddannelse-som-smed-rustfast

Oversigt over smedeuddannelserne


Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.