AUB bidrag for 2018

Trepartsaftalens elementer der gælder for 2018 - AUB-bidrag - merbedrag

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

I dag betaler virksomheden 295 kroner pr. faglært medarbejder til AUB-ordningens finansiering af skolepraktikydelsen. I 2018 bliver denne opkrævning afskaffet og erstattet af en helt ny måde at opkræve denne del af AUB-bidraget på.

Fra 1. januar 2018 bliver bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne/mangler at indgå en uddannelsesaftale med.

Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til an-tallet af faglærte. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25% og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75%.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge) er lavere end måluddannelsesrationen, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.

Mangler en virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.

Beløbet på 27.000 kroner pr. manglende praktikårselev ligger fast i perioden 2018-2020, herefter vil det blive genberegnet.

Fritagelse for merbidrag til AUB - Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan blive fritaget for at betale merbidrag.

Fritagelse for merbidrag til AUB - Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med kun en medarbejder betaler ikke bidrag til AUB og bliver derfor ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB.

Der udsendes medlemsnyt senest ultimo 2017 om de nye regler for 2018.


Senest opdateret 21-02-2017

Nye regler for praktikpladser - DA pixifolder

Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Konsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520Mia Mølgaard Eitel

Mia Mølgaard Eitel

Konsulent

mme@tekniq.dk

7741 1570

2891 5575

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.