Tilskud til lærlinge

Tilskud til lærlinge

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB - giver tilskud/lønrefusion til virksomheder, der har lærlinge, som er på skole.

Virksomheden skal udfylde en ansøgning til AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) om lønrefusion under skoleophold.

AUB sender lønrefusionsblanketten til dig, når de har modtaget indberetning fra skolen om, at din elev har været på skole. Skolen skal indberette skoleophold til AUB, når eleven er færdig med skoleopholdet eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er mere end 10 uger. 

Tilskuddet udgør i 2016:

  • 1. års lærlinge pr. skoleuge 2.310 kr.
  • 2. års lærlinge pr. skoleuge 2.550 kr.
  • 3. års lærlinge pr. skoleuge 2.880 kr.
  • 4. års lærlinge pr. skoleuge 3.390 kr.

Til voksenlærlinge gives en forhøjet lønrefusion under skoleophold. Lønrefusionssatsen til lærlinge over 25 år er pr. 1. januar 2016 4.630 kr. pr. skoleuge.

Satserne er gældende for 2016.

Tilskud til transport når lærlingen er på skoleophold

Når lærlingen er på skoleophold, godtgør virksomheden lærlingens udgifter til transport, hvis den samlede skolevej – frem og tilbage – er 20 km eller derover. 

Virksomheden kan få refunderet 80% af udgifterne til lærlingens transportudgifter til og fra skoleopholdet - når lærlingen tager billigste offentlige transportmiddel. 

Virksomheden skal søge om tilskud til lærlingens befordring, samtidig med at der søges om lønrefusion under skoleophold.

Lærlingen skal så vidt muligt benytte offentlige transportmidler – og på billigste måde i form af abonnementskort, klippekort og lignende. 

Hvis det vil medføre urimeligt store ulemper for lærlingen at bruge offentlig transport, kan virksomheden vælge at indgå en aftale med lærlingen om, at eget transportmiddel kan anvendes. Pr. 1. januar 2015 ydes lærlingen et tilskud på 1 kr. pr. km. Men husk, at virksomheden får alene refusion på 80% af udgifterne set i forhold til billigste offentlige transportmiddel.

Tilskud når lærlinge uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale

Hvis virksomhederne indgår en uddannelsesaftale med en lærling, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale - fx på grund af konkurs - ydes et særligt tilskud. Virksomheden kan få et tilskud svarende til 60 % af AUB-lønrefusionstaksten i praktikperioderne. Herudover ydes sædvanlig refusion til lærlinge under skoleophold.

Virksomheder har ret til lønrefusion i praktikperioden 360 dage efter uddannelsesaftalens startdato. Dette gælder for alle aftaler, der er indgået efter 1. januar 2014. Virksomheden modtager lønrefusion for praktik i resten af uddannelsesperioden.

Virksomheden bør inden indgåelse af uddannelsesaftale kontakte erhvervsskolen for at sikre, at lærlingen er registreret som ”lærling der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale”.

Løntilskudssatserne i praktikperioderne til lærlinge, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, er fastsat på finansloven og udgør for 2016:

  • 1.390 kr. pr. uge pr. 1. års elever 
  • 1.530 kr. pr. uge pr. 2. års elever 
  • 1.730 kr. pr. uge pr. 3. års elever 
  • 2.030 kr. pr. uge pr. 4. års elever

Løntilskudssats for voksenelever udgør for 2016:

  • 2.780 kr. pr. uge pr. voksenelev
Tilskuddet gives ikke til voksenlærlinge, når der ydes tilskud via jobcentret.


Senest opdateret 02-03-2016

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.