Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Voksenlærlinge

Voksenlærling

For at blive voksenlærling skal man være over 25 år, når uddannelsen påbegyndes.

For lærlinge, der har taget grundforløbet, er det ved grundforløbets startdato, at lærlingen skal være fyldt 25 år for at komme i betragtning som voksenlærling.

Virksomheden skal være godkendt til at uddanne lærlinge, og der skal indgås en uddannelsesaftale.

En voksenlærling (EUV) vil i nogle tilfælde have mulighed for at få forkortet uddannelsestiden. Skolerne skal ved opstart af uddannelsen gennemføre realkompetencevurdering (RKV), der skal afdække, om lærlingen inden for de sidste 5 år har relevant brancherelateret erhvervserfaring eller anden uddannelse, der kan reducere uddannelsens varighed.

De faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energi-uddannelsen har opstillet retningslinjer for, hvilke kompetencer der vurderes som relevante, og dermed kan reducere uddannelsens varighed.

Varigheden af uddannelsen, herunder praktiktiden, er altså 100% afhængig af realkompetencevurderingen.

Der er tre kategorier af voksenlærlinge

Skolen skal på baggrund af kompetenceafklaringen placere voksenlærlingen i en af de følgende kategorier:

EUV 1

Lærlinge, som inden for de sidste 5 år har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Her udgør uddannelsen udelukkende den tid på skolen, som realkompetencevurderingen har resulteret i. Der er altså ingen praktiktid i virksomheden.

EUV 2

Lærlinge, som inden for de sidste 5 år har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring, men som alligevel har arbejdet inden for branchen i en periode, og derved har opnået tilstrækkelig relevant erhvervserfaring til at blive uddannet på et kortere forløb. På dette forløb afkortes skoletiden med mindst 10%, og praktiktiden i virksomheden må ikke vare længere end 2 år.

EUV 3

Lærlinge, som til trods for erhvervserfaring vurderes til ikke at have nogen relevant erfaring med installationsbranchen. Dette forløb sidestilles med de unge under 25 år, både i forhold til indhold og uddannelseslængde.

TEKNIQ anbefaler:

  • At virksomheden i første omgang beder lærlingen om at tilmelde sig "realkompetencevurdering før erhvervsuddannelse for voksne" med tilhørende opstilling af en personlig uddannelsesplan, og
  • At virksomheden først herefter indgår en uddannelsesaftale for uddannelsen. På det tidspunkt foreligger kompetenceafklaringen, og begge parter – virksomhed og lærling - har et klart grundlag for at indgå en uddannelsesaftale, hvor den samlede varighed af uddannelsen er afklaret.
  • Det er naturligvis op til virksomheden at vurdere, om det fortsat er i virksomhedens interesse at indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.

Tilskud til lærlinge

Der skal også søges om refusion til voksenlærlinge, når de er på skole. Det sker via en voksenansøgningsblanket til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Ansøgningsskema rekvireres på erhvervsskolen eller på www.virk.dk.

Virksomheder, der har lærlinge under voksenlærlingeordningen, modtager en forhøjet lønrefusion under skoleophold. Refusionssatsen pr. 1. januar 2016 udgør kr. 4.630,00 pr. skoleuge. Virksomheden vil modtage den forhøjede lønrefusion under alle skoleophold i uddannelsen.

Mulighed for ekstraordinært tilskud til voksenlærlinge

Der kan i visse tilfælde ydes et ekstraordinært tilskud til ansættelse af voksenlærlinge fra det lokale jobcenter. 

Tilskuddet gives i praktiktiden som et beløb pr. arbejdstime. Der skal søges om tilskud senest en måned efter uddannelsesaftalen påbegyndes. Læs mere om vilkår, regler og anbefalinger HER


Senest opdateret 04-11-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.