Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Politisk Sekretariat

7741 1568

Vvs-energiuddannelsen

vvs-uddannelsen

Vvs-branchen har mange forskellige forretningsområder og opgaver, fx installation og service på traditionelle vand, afløb og varmesystemer i boliger.

Andre opgaver er montage, indregulering, optimering og energieffektivisering af energianlæg inden for gas, olie, fjernvarme.

Branchen beskæftiger sig også med vedvarende energier som fx biokedler, varmepumper og solvarme og installation, styring og indregulering af ventilations- og klimaanlæg.

Også fremstilling, montage og reparation af rustfaste rørsystemer og procesanlæg i industrielle anlæg hører til i vvs-branchen, ligesom fremstilling og montage af tagrender, inddækninger samt beklædning af tage og facader i fx kobber og zink.

Derfor er det vigtigt, at virksomheden vælger et speciale, der matcher virksomhedens aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver.

Den 1. august 2015 træder en ny vvs-energiuddannelse i kraft.

Den nye vvs-energiuddannelse har fire forskellige specialer:

Vvs-installationstekniker       

 Ikon pil
Ventilationstekniker
       Ikon pil
Vvs-energispecialist       

 Ikon pil
Vvs og blikkenslager       

 Ikon pil

Det betyder, at alle uddannelsesaftaler, der træder i kraft efter den 1. august 2015, skal følge den nye vvs-energiuddannelse.

De lærlinge, der allerede er i gang med vvs-energiuddannelsen kan/skal overflyttes til den nye uddannelse efter de nye retningslinjer - læs mere under "Pjecer" i spottet til højre.

Vvs-energiuddannelsen er en fordelsuddannelse - læs mere her


Senest opdateret 02-02-2018

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.