Censor på vvs-energiuddannelsen

Consor på vvs-energiudd

TEKNIQ stiller censorer til rådighed for erhvervsskolerne ved bedømmelsen af lærlinges uddannelser.

Hvordan bliver jeg censor?

Ønsker du at blive censor, skal du henvende dig til formanden for den lokale kredsforening eller til TEKNIQs politiske sekretariat. Det er det lokale uddannelsesudvalg på den enkelte skole, der udpeger censorerne og sikrer, at censoropgaverne fordeles mellem de udpegede censorer. Du kan kun være censor på den skole, hvor du er medlem af det lokale uddannelsesudvalg.

For at kunne udpeges til censor kræves det, at du er aktiv i uddannelsen af lærlinge, og at du har en god indsigt i vvs-energilærlingeuddannelsens faglige og tekniske indhold.

Censors opgaver

En censors opgaver er at:
  • vurdere lærlingenes faglige standpunkt i forhold til målene i bekendtgørelsen og vejledningen og i forhold til det niveau, som faget kræver
  • vejlede lærlingen/skolen om, hvordan eleven bedst støttes, hvis eksamen viser manglende viden eller færdigheder
  • fungere som kvalitetssikring af vvs-energiuddannelsernes teoretiske og praktiske del
  • medvirke til - i samarbejde med erhvervsskolen - at kvaliteten i uddannelserne opretholdes og matcher udviklingen inden for branchen

Censorvejledning

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen har udarbejdet en censorvejledning, der indeholder gode råd til, hvordan du bedst udfører dit job som censor.
Censorvejledningen indeholder blandt andet bedømmelsesskemaer, procedurer for afsluttende prøve i vvs-energiuddannelsen samt formularer fra vvs-branchens uddannelsessekretariat.

Grundforløb

Der udpeges en censor til at bedømme grundforløbet på alle specialer.

Svendeprøver

Til en svendeprøve udpeges to censorer, der sammen med underviseren bedømmer elevernes præstationer ved svendeprøven. Valget af censorer sker ud fra flere kriterier. Blandt andet skal censorerne organisatorisk repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i Det Faglige Udvalg. Censorerne bedømmer svendeprøver på H3 (vvs'er) og H4 (Vvs- og energispecialist, Vvs og blikkenslager og Ventilationstekniker).Senest opdateret 02-02-2018

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.