Censor på vvs-energiuddannelsen

Consor på vvs-energiudd

TEKNIQ Arbejdsgiverne stiller censorer til rådighed for erhvervsskolerne ved bedømmelsen af lærlinges uddannelser.

Hvordan bliver jeg censor?

Ønsker du at blive censor, skal du henvende dig til TEKNIQ Arbejdsgivernes sekretariat for Uddannelse + Rekruttering, eller formanden for lokalforeningen.

For at kunne udpeges som censor kræves det, at du er virksomhedsejer, eller er en del af ledelsen i en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Hertil kommer, at du skal være aktiv i uddannelsen af lærlinge, og at du har en god indsigt i vvs-energilærlingeuddannelsens faglige og tekniske indhold.

Censors opgaver

En censors opgaver er at:

 • Vurdere lærlingenes faglige standpunkt i forhold til målene i bekendtgørelsen og vejledningen og i forhold til det niveau, som faget kræver
 • Vejlede lærlingen/skolen om, hvordan eleven bedst støttes, hvis eksamen viser manglende viden eller færdigheder
 • Fungere som kvalitetssikring af vvs-energiuddannelsernes teoretiske og praktiske del
 • Medvirke til - i samarbejde med erhvervsskolen - at kvaliteten i uddannelserne opretholdes og matcher udviklingen inden for branchen

De regionale censorkorps

Under TEKNIQ Arbejdsgiverne er der etableret tre regionale censorkorps på vvs-energiuddannelsen. Det enkelte korps dækker 3-4 skoler, og der tages hensyn til volumen af lærlinge og dermed antallet af prøver, samt at transporten ikke bliver for lang.

De regionale censorkorps dækker de 3 specialer:

 • Vvs-installationstekniker
 • Vvs-energispecialist
 • Vvs- og blikkenslager

De tre regionale censorkorps er:

 • Region Hovedstaden og Sjælland
  TEC, Gladsaxe (evt. GF2 i Hvidovre)
  Erhvervsskolen Nordsjælland, Hillerød (evt. GF2 Frederikssund)
  Roskilde Tekniske Skole, Roskilde (evt. GF2 Holbæk)
  EUC-Sjælland, Næstved (GF2 Køge og GF2 i Slagelse udbudt af ZBC)
  CELF (Samarbejde med Campus Bornholm)
 • Region Syddanmark
  SDE, Odense (evt. GF2 Svendborg)
  Hansenberg, Kolding
  EUC Syd, Aabenraa (evt. GF2 Tønder)
  EUC Vest, Esbjerg
 • Region Midt/Nordjylland
  Herningsholm Erhvervsskole, Herning
  Mercantec, Viborg
  Aarhus Tech, Aarhus (GF2 Randers på Tradium og GF2 i Horsens på Learnmark
  Tech College, Aalborg

Herudover er der etableret et landsdækkende censorkorps:

 • Ventilationstekniker specialet

Ventilationsspecialet udbydes pt. på to skoler, nemlig på Roskilde Tekniske Skole og på Tech College, Aalborg. Her er etableret et landsdækkende censorkorps, sådan at censorerne kan dække grundforløb og svendeprøver på skolerne.

Det er alene TEKNIQ Arbejdsgiverne, der får et censorkorps, Blik- og Rørarbejderforbundet fortsætter som hidtil. Men TEKNIQ Arbejdsgivernes censorer kommer ud på forskellige skoler.

Censorvejledning

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen har udarbejdet en censorvejledning, der indeholder gode råd til, hvordan du bedst udfører dit job som censor.

Censorvejledningen indeholder blandt andet bedømmelsesskemaer, procedurer for afsluttende prøve i vvs-energiuddannelsen samt formularer fra vvs-branchens uddannelsessekretariat.

Grundforløb

Der udpeges en censor til at bedømme grundforløbet på alle specialer.

Svendeprøver

Til en svendeprøve udpeges to censorer, der sammen med underviseren bedømmer elevernes præstationer ved svendeprøven. Valget af censorer sker ud fra flere kriterier. Blandt andet skal censorerne organisatorisk repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i Det Faglige Udvalg. Censorerne bedømmer svendeprøver på H3 (Vvs’er) og H4 (Vvs- og energispecialist, Vvs- og blikkenslager og Ventilationstekniker).Senest opdateret 08-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.