Skuemester på smede- og industriuddannelsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne stiller censorer til rådighed for erhvervsskolerne ved bedømmelsen af lærlinges uddannelser.

Hvordan bliver jeg skuemester?

Ønsker du at blive skuemester, skal du henvende dig til TEKNIQ Arbejdsgivernes afdeling for Uddannelse + Rekruttering.

For at kunne udpeges som skuemester kræves det, at du er virksomhedsejer, eller er en del af ledelsen i en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Hertil kommer, at du skal være aktiv i uddannelsen af lærlinge, og at du er godt funderet i uddannelsens tekniske indhold.

Er du blevet udpeget som skuemester, sørger vi for at klæde dig på til opgaven. Det er Team-svendeprøver i Industriens Uddannelser, som tager sig af den løbende kontakt til skuemestrene inden for smede- og industriuddannelserne.

Kom godt i gang

Vejledning til skuemestre

Industriens Uddannelser sender dig en skuemester- og censorvejledning for din uddannelse. Her kan du læse om karaktergivning, svendeprøveopgaver og andet af relevans for skuemestre (censorer) på netop din uddannelse.

Din første svendeprøve

Industriens Uddannelser ringer dig op og inviterer dig ud for at overvære en konkret svendeprøve. Du kommer ud sammen med to erfarne skuemestre for at se, hvordan en svendeprøve forløber.

Så er du i gang

Herefter er du klar til at være skuemester. Industriens Uddannelser kontakter dig et par gange om året og inviterer dig ud som skuemester til svendeprøver. 

Skuemesters opgaver i forbindelse med svendeprøven

En skuemesters opgaver er, at

  • Vurdere lærlingenes faglige standpunkt i forhold til målene i bekendtgørelsen og vejledningen og i forhold til det niveau, som faget kræver
  • Vejlede lærlingen/skolen om, hvordan eleven bedst støttes, hvis eksamen viser manglende viden eller færdigheder
  • Fungere som kvalitetssikring af uddannelsernes teoretiske og praktiske del
  • Medvirke til - i samarbejde med Erhvervsskolen - at kvaliteten i uddannelserne opretholdes og matcher udviklingen inden for branchen

LÆS MERE:

Industriens Uddannelser 

Skuemesterhonorar Senest opdateret 01-07-2020

Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.