Skuemester på elektrikeruddannelsen

Skuemester på elektrikeruddannelse

TEKNIQ Arbejdsgiverne stiller skuemestre til rådighed for erhvervsskolerne ved bedømmelsen af lærlinges uddannelser.

Hvordan bliver jeg skuemester?

Ønsker du at blive skuemester, skal du henvende dig til TEKNIQ Arbejdsgivernes sekretariat for Uddannelse + Rekruttering.


For at kunne udpeges som skuemester kræves det, at du er virksomhedsejer, eller er en del af ledelsen i en virksomhed, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Hertil kommer, at du skal være aktiv i uddannelsen af lærlinge, og at du er godt funderet i elektrikeruddannelsens tekniske indhold.

Kurser for nyudpegede skuemestre

Før du starter som skuemester, skal du gennemgå et todages kursus for nye skuemestre. På kurset får du en detaljeret indsigt i bekendtgørelser og lovgivning på uddannelsesområdet, og du får en nøje gennemgang af elektrikeruddannelsens teoretiske og praktiske indhold.

Kurset afholdes på en erhvervsskole.

I kurset er der indlagt bedømmelser af lærlinge på skoleophold, så du får afprøvet nogle af de værktøjer, som gives på kurset. Bedømmelserne kan fx omfatte projekter og praktisk arbejde udført i standene.

En skuemesters opgaver

En skuemesters opgaver er at:
  • Vurdere lærlingenes faglige standpunkt i forhold til målene i bekendtgørelsen og vejledningen og i forhold til det niveau, som faget kræver
  • Vejlede lærlingen/skolen om, hvordan eleven bedst støttes, hvis eksamen viser manglende viden eller færdigheder
  • Fungere som kvalitetssikring af elektrikeruddannelsernes teoretiske og praktiske del
  • Medvirke til - i samarbejde med erhvervsskolen - at kvaliteten i uddannelserne opretholdes og matcher udviklingen inden for branchen
Der anvendes skuemestre på grundforløbet, H1, H2 og H3 samt ved svendeprøven.

Skuemesterguide

Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen har udarbejdet en skuemesterguide, der indeholder gode råd til, hvordan du bedst udfører dit job som skuemester.

Skuemesterguiden indeholder blandt andet bedømmelsesskemaer, procedurer for afsluttende prøve på elektrikeruddannelsen samt formularer fra elbranchens uddannelsessekretariat.

Hvad kræver arbejdet som skuemester?

Du skal regne med at deltage som skuemester ved 4-8 bedømmelser årligt.

De afsluttende bedømmelser ligger fordelt over hele året, men der er størst aktivitet i juni og december, hvor der afsluttes mange grundforløbshold.

Du må ikke skue på et skoleforløb, hvor du selv har lærlinge. Det er EVU, der kontakter dig med henblik på konkrete aftaler. 

Årlig konference

En gang om året bliver der afholdt en konference - eller nogle erfaringsudvekslingsmøder - med skuemestrene. Møderne afholdes i forskellige dele af landet, og vi forsøger at melde datoerne ud i god tid.


Senest opdateret 21-11-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.