Bestyrelsesrepræsentanter på erhvervsskolerne

Analyse og statistik

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og skal tage initiativer, der viser skolens ledere og medarbejdere, hvilken retning man ønsker, skolen skal udvikle sig i.

Bestyrelsen træffer beslutninger om erhvervsskolens udbud af erhvervsrettede grund- og efteruddannelser.

Bestyrelsesrepræsentanterne er udpeget af organisationerne og er forpligtet til at informere deres bagland om skolens arbejde. 

Samtidig er bestyrelsesrepræsentanterne et vigtigt bindeled mellem virksomhederne og skolen, så virksomhedernes ønsker og behov for uddannelser tilgodeses i skolernes uddannelsesaktiviteter.

Samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg

I forbindelse med skolens faglige og indholdsmæssige udvikling anbefaler vi, at bestyrelsesrepræsentanterne sørger for et tæt samarbejde med medlemmerne i de lokale uddannelsesudvalg. 

Her kan du se, hvilke erhvervsskoler TEKNIQ er repræsenteret i, og hvem der repræsenterer TEKNIQ:

Herningsholm Erhvervsskole      Rybners 
       
Den Jydske Haandværkerskole      Skive College 
       
ESNORD      TEC 
       
EUC Sjælland     Tech College Aalborg 
       
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle       
Senest opdateret 10-01-2019

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.