Bestyrelsesrepræsentanter på erhvervsskolerne - installation

Analyse og statistik

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og skal tage initiativer, der viser skolens ledere og medarbejdere, hvilken retning man ønsker, skolen skal udvikle sig i.

Bestyrelsen træffer beslutninger om erhvervsskolens udbud af erhvervsrettede grund- og efteruddannelser.

Bestyrelsesrepræsentanterne er udpeget af organisationerne og er forpligtet til at informere deres bagland om skolens arbejde. 

Samtidig er bestyrelsesrepræsentanterne et vigtigt bindeled mellem virksomhederne og skolen, så virksomhedernes ønsker og behov for uddannelser tilgodeses i skolernes uddannelsesaktiviteter.

Samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg

I forbindelse med skolens faglige og indholdsmæssige udvikling anbefaler vi, at bestyrelsesrepræsentanterne sørger for et tæt samarbejde med medlemmerne i de lokale uddannelsesudvalg. 

I oversigten til højre kan du se, hvilke erhvervsskoler TEKNIQ Arbejdsgiverne er repræsenteret i, og hvem der repræsenterer TEKNIQ Arbejdsgiverne.


Senest opdateret 02-12-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.