Lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne (LUU) - industri og smede

TEKNIQ på erhvervsskolerne

På alle de erhvervsskoler, som udbyder erhvervsuddannelser, er der nedsat lokale uddannelsesudvalg.

De overordnede opgaver for uddannelsesudvalget er at rådgive skolen og det lokale erhvervsliv i spørgsmål, der vedrører de enkelte erhvervsuddannelser og AMU-kurser.

Uddannelsesudvalgets opgaver er:

 • at rådgive skolen om tilrettelæggelse af fx industri- og smedeuddannelserne
 • at kvalitetssikre undervisningen på uddannelserne
 • at rådgive om kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel
 • at godkende den lokale undervisningsplan
 • at rådgive om udbuddet af valgfrie specialefag på uddannelserne jf. det lokale erhvervslivs behov
 • at rådgive skolen om indretningen af værksteds- og undervisningslokaler
 • at rådgive skolen om tilrettelæggelse af skolepraktikken
 • at kvalitetssikre skolepraktikken
 • at medvirke til at udbygge og sikre et godt samarbejde mellem skole og det lokale erhvervsliv
 • at rådgive skolen om praktikpladsopsøgende aktiviteter
 • at rådgive skolen om behovet for konkrete efteruddannelseskurser i løbet af året.

Hvem er medlem?

Det lokale uddannelsesudvalg består af et lige antal repræsentanter fra arbejdsgiverside og lønmodtagerside. Derudover udpeger skolen en repræsentant for ledelsen og lærerne, og udvalget afgør, om der skal udpeges en repræsentant for eleverne.

Skolerepræsentanten er sekretær for udvalget, men kan vælge at tage en lærer med som referent.

Repræsentanter fra de organisationerne som har plads i det lokale uddannelsesudvalg (TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Industri og Dansk Metal) kan deltage efter nærmere aftale. Tilsvarende den faglige konsulent fra Industriens Uddannelser.

Hvem kan udpeges?

TEKNIQ Arbejdsgivernes repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg inden for industri- og smedeuddannelserne udpeges i samråd med de lokale foreninger.

For at blive udpeget som medlem af det lokale uddannelsesudvalg kræves det, at man

 • er erhvervsaktiv
 • selv uddanner lærlinge
 • har lærlinge på skolen
 • er aktiv på uddannelsesområdet

Udpegningen til de lokale uddannelsesudvalg sker for en 4-årig periode, og perioden følger valg af erhvervsskolens bestyrelse.

Hvor ofte afholdes møder?

Der afholdes ca. 4 møder årligt i udvalgene, og møderne ligger som regel i dagtimerne.

På møderne drøftes aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål, og der er også mulighed for at diskutere de enkelte skolers kvalitet og udveksle erfaringer.

Årligt heldagsmøde

En gang om året indbyder TEKNIQ Arbejdsgiverne deres respektive repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg til et heldagsmøde, hvor der bliver drøftet uddannelsespolitiske spørgsmål.
Senest opdateret 25-11-2020

Johnny Kristensen

Chefkonsulent

jkr@tekniq.dk

7742 4252

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.