Lokalt Uddannelsesudvalg - VVS - Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

Der er 4 medlemmer:

Medlem, VVS-installatør Jesper Bregnholm Hansen
VVS Installatør Carsten B. Hansen ApS
Studsgårdvej 17
Snejbjerg
7400 Herning
97161156
Personlig e-mail: jesper@cbh-vvs.dk
Firma e-mail: jesper@cbh-vvs.dk
Hjemmeside: www.cbh-vvs.dk


Medlem, Blikkenslagermester Erik Bøndergaard

Klokkelyngen 12
Mejrup
7500 Holstebro
23749961
Personlig e-mail: erik@holstebrovvs.dk


Medlem, VVS-Installatør Lars Troelsgaard
Henning Mortensen A/S
Stagehøjvej 1
8600 Silkeborg
86824444
Personlig e-mail: lt@troelsgaard-vvs.dk
Firma e-mail: info@henning-mortensen.dk
Hjemmeside: www.henning-mortensen.dk


Medlem, VVS-installatør Gert Flæng
Blik & VVS installatør
Idomvej 72
7500 Holstebro
97423169
Personlig e-mail: gf@blikogvvs-holstebro.dk
Firma e-mail: gf@blikogvvs-holstebro.dk