TEKNIQ på erhvervsakademierne

Tekniske fagbøger

TEKNIQ er repræsenteret i de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsakademierne.

Uddannelsesudvalget har til opgave at rådgive erhvervsakademiets bestyrelse, rektor og ledelse af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning.

Uddannelsesudvalget kan bestå af 10-12 medlemmer. Udvalget er sammensat af personer med kompetence inden for uddannelsesområdet, og de udpegede personer har deres daglige arbejde inden for området.

Medlemmerne af uddannelsesudvalget udpeges af organisationerne og varetager uddannelsens interesser. 

Se, hvem der repræsenterer TEKNIQ i erhvervsakademiernes uddannelsesudvalg:


Erhvervsakademi MidtVest              Erhvervsakademi Sydvest  
               
Erhvervsakademi Dania              Erhvervsakademi KEA 
               
University College Nordjylland              Københavns Maskinmesterskole 
               
Erhvervsakademi Lillebælt              Erhvervsakademi Sjælland  
               


Senest opdateret 22-04-2015

Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.