CSR - Corporate Social Responsibility

CSR

CSR er ofte blevet oversat til “virksomhedens sociale ansvar”.

CSR handler om, at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt fx ved at tage hensyn til
  • menneskerettigheder
  • sociale vilkår
  • arbejdsforhold
  • miljø og klima
  • forbrugerforhold
  • god forretningsskik
  • samfundsudvikling og –involvering

Hvor møder du CSR?

Alle større danske virksomheder har siden 2009 skullet rapportere på CSR i årsregnskabernes ledelsesberetninger. Det fremgår af Årsregnskabsloven.

Offentlige myndigheder og de største virksomheder vil fremover stille krav om, at leverandører og samarbejdspartnere, herunder installationsvirksomheder, opfylder CSR-krav.

Ved udbud vil offentlige myndigheder og Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) fremover kræve, at deres leverandører har fokus på CSR. Det betyder, at virksomhederne skal fortælle om deres CSR-arbejde, og nye dokumentationskrav fra SKI vil også omfatte underleverandørerne.

Flere kommuner stiller i dag krav om omlevering, hvis de får leveret materialer, der er produceret ved hjælp af børnearbejde.

ISO 26000 – en dansk CSR-standard

Dansk Standard har udviklet en standard, der fungerer som et struktureret system til brug for implementering af CSR. Ved at bruge standarden kan man sammenligne sit CSR-arbejde med andre – standarden sikrer med andre ord en ensartethed i arbejdet med CSR.


Senest opdateret 17-01-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.