Dataansvarlig

Den dataansvarlige er en fysisk eller juridisk person, der indsamler persondata, typisk kapitalselskabet eller ejeren af en personligt ejet virksomhed. 

Den dataansvarlige skal:
  • Gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger
  • Implementere passende databeskyttelsespolitikker
  • Overholde godkendt adfærdskodekser eller certificeringsordninger
  • Være i stand til at påvise overholdelsen af den dataansvarliges forpligtelser efter persondataforordningen
Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger omfatter fx standardindstillinger der sikrer, at kun personoplysninger, der er nødvendige til hvert specifikt formål med behandlingen, indsamles og behandles. Forpligtelsen gælder mængden af personoplysninger, der indsamles, omfanget af behandlingen, opbevaringsperioden og personoplysningernes tilgængelighed. 

Det skal sikres, at personoplysninger ikke stilles til rådighed for et ubegrænset antal fysiske personer automatisk.


Senest opdateret 30-10-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.