Hvilke persondata har virksomheden?

Persondata er enhver personoplysning, der gør det muligt direkte eller indirekte at identificere en fysisk person.

Persondata er både data om virksomhedens ansatte, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Persondata deles op i to typer, nemlig almindelige personoplysninger og særlig kategori.

Almindelige personoplysninger er for eksempel:

 • navn, 
 • adresse,
 • telefonnummer,
 • e-mailadresse,
 • registrerings- og kontonummer,
 • løn-/medarbejdernummer, 
 • id-nummer, 
 • journalnummer, 
 • kontaktoplysninger, 
 • køn og alder, 
 • geografisk position, 
 • online-id, 
 • IP-adresser, 
 • skatteoplysninger,
 • kundeprofil, 
 • købshistorik, 
 • kreditoplysninger, 
 • logning af nøglebrikker, 
 • stillingsansøgere eller samarbejdspartneres ansatte,
 • oplysninger opsamlet via cookies på virksomhedens hjemmeside.

Persondata i en særlig kategori er:

 • race, 
 • etnisk oprindelse, 
 • religion, 
 • fagforeningsmæssige tilhørsforhold, 
 • genetiske og biometriske data, 
 • helbredsoplysninger,
 • eller oplysninger om en persons seksualitet eller seksuelle forhold.

Hvis du behandler data, der hører hjemme i den særlige kategori, kræver det at du eller din virksomhed gør det ud fra et lovligt formål - og at du på forhånd har indhentet et udtrykkeligt samtykke fra den person, som oplysningerne handler om.


Databehandlingen kræver ikke et samtykke, hvis der er lovhjemmel til behandlingen. Det kunne eksempelvis være tilfælde, hvor der er indgået aftale i henhold til sygedagpengelovens § 56 med medarbejderen og kommunen, og hvor behandlingen er nødvendig for at overholde arbejdsretlige eller socialretlige forpligtelser.

CPR-numre må kun behandles, hvis det er nødvendigt for en entydig identifikation af en person, og det følger af lovgivningen (ansættelsesbevis og skattelovgivningen).
Behandling af straffeattesterer er ikke "en særlig kategori", men almindelige personhenførbare oplysninger. Kravet er dog, at behandlingen er sagligt begrundet og sker af hensyn til opfyldelse af en kontrakt for den dataansvarlige.


Senest opdateret 06-04-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.