Hvornår skal der indhentes samtykke?

Persondatareglerne indeholder en række regler, der giver lov til behandling af personoplysninger, men i nogle tilfælde er det nødvendigt, at den registrerede gives et reelt valg for at opnå kontrol over, hvordan hans/hendes oplysninger bruges, og skal derfor give samtykke til behandlingen af personoplysninger. Det vil dog som oftest være undtagelsen. Hvis du er i tvivl, så kontakt TEKNIQ. 

Den registrerede skal gives et reelt valg og have kontrol over, hvordan hans/hendes oplysninger bruges, og skal derfor give samtykke til behandlingen af personoplysninger.

Som dataansvarlig er det dit ansvar at kunne påvise, at den registrerede har givet det fornødne samtykke.

Et samtykke er betinget af følgende:

 • Den dataansvarlige skal kunne påvise, at der er givet samtykke - for eksempel skriftligt eller ved afkrydsning i et felt. 
 • Et samtykke skal være frivilligt, specifikt og informeret.
 • En anmodning om skriftligt samtykke skal klart kunne skelnes fra andre forhold. 
 • Et samtykke skal være i letforståelig og lettilgængelig form. 
 • Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, og du skal informere den registrerede om, hvordan han/hun tilbagekalder det, inden samtykke gives.
 • Det skal være lige så let at tilbagekalde et samtykke som at give det. 
 • Opfyldelse af en kontrakt må ikke være betinget af samtykke til behandling af persondata, der ikke er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten.

Udtrykkeligt samtykke

 
I nogle tilfælde stilles der krav om et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Det kan være ved indsamling af data om:
 • race eller etnisk oprindelse, 
 • politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, 
 • fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, 
 • behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, 
 • helbredsoplysninger, 
 • oplysninger om seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Den dataansvarlige skal som tidligere nævnt kunne bevise, at der foreligger et udtrykkeligt samtykke, og det er nødvendigt, at der findes et skriftligt samtykke. 

Klik her for at læse Datatilsynets vejledning til samtykke.


Senest opdateret 06-04-2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.