Lovlig behandling

Behandling af persondata er lovlig, hvis det sker ud fra en af følgende begrundelser:

  • Den registrerede har givet samtykke hertil til et eller flere specifikke formål
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige
  • Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser
  • Behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, som er i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt
  • Behandling er nødvendig, for at den dataansvarlige kan forfølge en lovlig interesse, med mindre den registreredes interesser går forud


Senest opdateret 04-12-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.