Om Persondataforordningen

Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018. De endelige danske regler er endnu ikke vedtaget.

Forslaget om persondataloven fremsættes i efteråret 2017.

Formålet med reglerne

Formålet med persondatareglerne er blandt andet at beskytte fysiske personer mod unødvendig registrering af personhenførbare oplysninger, hvis der ikke er et udtrykkeligt krav herom, en særlig grund hertil eller der er givet samtykke til registreringen. Reglerne skal også sikre den registreredes ret til indsigt og til at blive glemt.

Bødeniveauet forhøjes væsentligt

Overtrædelse af de nye regler i persondataforordningen straffes med bøde på op til 20 mio. EURO eller 4 % af den årlige omsætning i det foregående regnskabsår. Det er en væsentlig skærpelse i forhold til i dag.

Overholdelse af reglerne

Omfanget og karakteren af kravene i persondataforordningen gør, at virksomhederne allerede nu bør forberede sig på de nye krav.


Senest opdateret 04-12-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.