Persondata

Persondata er enhver personoplysning, der gør det muligt at identificere en fysisk person. 

Almindelige personoplysninger er fx navn, id-nummer, journalnummer, kontaktoplysninger, køn og alder, interesser, geografisk position, online-id, IP-adresser, fysiske eller mentale kendetegn, psedonymiserede oplysninger, kundeprofil, købshistorik, kreditoplysninger, ansatte, stillingsansøgere eller samarbejdspartneres ansatte. Oplysninger, man indsamler via cookies på sin hjemmeside, er også omfattet. 

Følsomme personoplysninger er forhold vedrørende race, etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske og biometriske data, helbredsoplysninger med mere. Behandlingen af de følsomme oplysninger kræver, at der er et lovligt formål og et samtykke fra den registrerede. Uden et samtykke må disse oplysninger ikke behandles. 

CPR-numre er almindelige oplysninger, men i Danmark forventes persondataloven at føre til, at CPR-numre skal behandles som følsomme oplysninger. 

Anonymiserede oplysninger gør en identifikation umulig. De er derfor ikke omfattet af begrebet personoplysninger.


Senest opdateret 30-10-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.