Personoplysningssikkerhed

Læs om personoplysningssikkerhed.

Behandlingssikkerhed

Den dataansvarlige og databehandleren skal gennemføre passende foranstaltninger for at sikre et højt sikkerhedsniveau der passer til behandlinger. Det omfatter fx: 
  • Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger 
  • Sikring af vedvarende fortrolighed, tilgængelighed og robusthed af systemer
  • Rettidig genopretning af tilgængeligheden og adgangen til peronoplysninger ved hændelser
  • Procedure for regelmæssig test og vurdering af effektiviteten af sikkerhedsforanstaltningerne og at disse opfylder begrebet databeskyttelse gennem design af systemet

Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til datatilsynet

Brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til datatilsynet uden unødig forsinkelse, og om muligt senest 72 timer efter at denne er blevet bekendt med bruddet. Der er en række specifikke krav til indholdet af anmeldelsen. 

Anmeldelse er dog ikke nødvendig, hvis det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for fysiske personer rettigheder eller frihedsrettigheder

Underretning om brud på datasikkerheden til den registrerede

Hvis et brud på persondatasikkerheden indebærer en høj risiko for den fysiske persons rettigheder eller frihedsrettigheder, skal den dataansvarlige underrette den registrerede uden unødig forsinkelse. 

Underretningen skal beskrive karakteren af bruddet i et klart og forståeligt sprog. 

I nogle tilfælde er der ikke underretningspligt, ligesom datatilsynet kan pålægge den dataansvarlige at underrette registrerede, hvis datatilsynet bedømmer, at bruddet indebærer en høj risiko.


Senest opdateret 04-12-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.