Samtykke

Et samtykke er betinget af følgende:

  • Den dataansvarlige skal kunne påvise, at der er givet samtykke fx skriftligt eller ved afkrydsning i et felt eller på anden teknisk måde, og at det er frivilligt, specifikt og informeret
  • En anmodning om skriftligt samtykke skal klart kunne skelnes fra andre forhold, være i letforståelig og lettilgængelig form og i klart og enkelt sprog for at være bindende
  • Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, og der skal gives oplysning herom, inden samtykke gives
  • Det skal være lige så let at tilbagekalde et samtykke som at give dette
  • Opfyldelse af en kontrakt må ikke være betinget af samtykke til behandling af persondata, der ikke er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten.


Senest opdateret 30-10-2017

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.