Samtykke

Et samtykke er betinget af følgende:

  • Den dataansvarlige skal kunne påvise, at der er givet samtykke fx skriftligt eller ved afkrydsning i et felt eller på anden teknisk måde, og at det er frivilligt, specifikt og informeret
  • En anmodning om skriftligt samtykke skal klart kunne skelnes fra andre forhold, være i letforståelig og lettilgængelig form og i klart og enkelt sprog for at være bindende
  • Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes, og der skal gives oplysning herom, inden samtykke gives
  • Det skal være lige så let at tilbagekalde et samtykke som at give dette
  • Opfyldelse af en kontrakt må ikke være betinget af samtykke til behandling af persondata, der ikke er nødvendig for opfyldelsen af kontrakten.

Hvornår er samtykke nødvendigt?

Efter forordningens artikel 9 skal man som dataansvarlig altid have samtykke til at behandle følgende oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk person seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Det er dog ikke nødvendigt med et samtykke hvis:
  • Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.
  • Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.
  • Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede.
  • Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets vejledning om samtykke, der indeholder ajourførte eksempler på, hvornår samtykke skal indhentes:
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledning_om_samtykke__formateret_.pdf


 


Senest opdateret 22-02-2018

Dokumenter

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

6010 7600

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.