Værdibyg

Fra praktikere til praktikere om en værdiskabende byggeproces

I samarbejde med alle byggeriets praktikere udarbejder Værdibyg vejledninger til at forbedre byggeriets processer gennem dialog og samarbejde på tværs af fag og virksomheder. Det handler om forventningsafstemning og at synliggøre projektets forudsætninger for de involverede parter. Dermed skabes et solidt fundament for byggeriets processer.

I Værdibygs vejledninger finder du de bedste erfaringer og råd til værdiskabelse i alle byggeriets faser og faseskift. De ledsages af værktøjer, der er direkte brugbare i praksis.

Værdibygs vejledninger

Værdibyg har udgivet vejledninger inden for temaerne 
 • Udbud og aftaler fx 
  • Effektiv prækvalifikation 
  • Kvalitet som tildelingskriterium 
 • Byggeprocessens faseskift fx
  • Projektoptimering, 
  • Leverandørprojektering og samprojektering 
  • Inddragelse af underentreprenører 
  • Commissioning-processen 
 • Værdiskabende renoveringsproces fx 
  • Renoveringsstrategi 
  • Forundersøgelser i renoveringsprojekter 
  • Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Du finder alle Værdibygs vejledninger til fri download på www.vaerdibyg.dk

Vil du være med?

Værdibyg inviterer med jævne mellemrum til at deltage i workshops til udarbejdelsen af kommende vejledninger. Du kan se invitationerne på TEKNIQs hjemmeside eller på www.vaerdibyg.dk

Værdibyg er et udviklingsprojekt i byggeriet. Udgangspunktet er en erkendelse af, at der tabes megen værdi i de mange faseskift, overleveringer og grænseflader i byggeprocessen. Dette er udfordringer, som den enkelte part i byggeriet ikke kan løse selv. Det må løses af byggeriets parter og virksomheder i samspil.

Værdibyg

Værdibyg er et samarbejde mellem BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ.

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Gå til

Elbranchens udvikling (video)

- fra elektricitetens opfindelse til internet of things.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.