Afslutning af akkord

For arbejde som udføres efter eloverenskomstens  § 12.1 og § 12.2

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.